Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς όλους τους δημάρχους της χώρας για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους.


2/9/2019
Γ. Πατούλης: Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες η ανάδειξη του Προεδρείου Δ.Σ. και των μελών Επιτροπών – Ο ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα ορίζει Προεδρικό Διάταγμα που είναι υπό κατάρτιση

Στα χρονοδιαγράμματα και στις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάδειξη νέων αρχών στους δήμους επικεντρώνεται η επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς όλους τους δημάρχους της χώρας.
Επιπλέον επισημαίνει ότι ο  ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ, δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση καθώς αυτό θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα ορίζει Προεδρικό Διάταγμα που είναι υπό κατάρτιση.
Στην επιστολή του ο Γ. Πατούλης αφού συγχαίρει τους νέους δημάρχους για την εκλογή τους και τους εύχεται καλή δύναμη και δημιουργική θητεία, επισημαίνει τα παρακάτω: 
«Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική εγκύκλιο (Αριθμ. πρωτ.: 60173)  που έχει εκδώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες και διαδικασίες για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους δήμους.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορκωμοσίας των αιρετών μέχρι σήμερα 31 Αυγούστου, προβλέπεται 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 η  Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (ν.3852/2010, άρθρο 64 παρ.1) και η εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ν.3852/2010, άρθρο 74 παρ.1).
Η εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ακολουθεί μετά την εκλογή του Προεδρείου και πραγματοποιείται στην ίδια συνεδρίαση.
Να σημειωθεί ότι στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών δε γίνεται αναφορά στον ορισμό εκπροσώπων από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), καθώς είναι σε εξέλιξή η κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Στο συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα θα ρυθμίζονται τα ζητήματα και ο χρόνος ανάδειξης -εκλογής των συλλογικών οργάνων στους Δήμους.  Συνεπώς στη παρούσα φάση δεν ορίζονται εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση».