Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Νόμος 4625/2019 οι νέες διατάξεις για τους ΟΤΑ – Πως ψήφισαν τα κόμματα.


2/9/2019
Μάχη με το χρόνο έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου οι μεταβολές του αυτοδιοικητικού θεσμικού πλαισίου να αποκτήσουν ισχύ νόμου πριν την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, ήτοι πριν την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Τελικά τα κατάφερε, καθώς το Εθνικό Τυπογραφείο παρέμεινε ανοιχτό και το Σάββατο και έτσι το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 31η Αυγούστου ως Νόμος 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 139).

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος ήταν απαραίτητος, διαφορετικά θα έπασχε η νομιμότητα των συνεδριάσεων που πραγματοποίησε σημαντικός αριθμός Δήμων και Περιφερειών χθες Κυριακή για την εκλογή των Προεδρείων Συμβουλίων, καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Αυτό διότι, η παρ.1 του αρ.64 του ν.3852/2010 όριζε πως η σύγκληση του Συμβουλίου για τις ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες «λαμβάνει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών», δηλαδή την 8η Σεπτεμβρίου. Πλέον, με την παρ.2α του αρ.10 του νέου ν.4625/2019, άλλαξε το σημείο, προβλέποντας ότι η σύγκληση «δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση», αλλά και ιδίως ότι « συγκλήσεις Δημοτικών Συμβουλίων για την εκλογή Προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θεωρούνται νόμιμες.»   Αντίστοιχη μεταβολή ψηφίστηκε και στην παρ.2β του αρ.10 για τα Περιφερειακά Συμβούλια.
Επιπλέον, ο νέος νόμος ήταν αναγκαίος πριν την 1η Σεπτεμβρίου, γιατί διαφορετικά, βάσει της παρ.1 του αρ.9 του π.δ. 75/2011, τα Δημοτικά Συμβούλια θα έπρεπε στην ίδια συνεδρίαση να είχαν εκλέξει και τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Η υποχρέωση τροποποιήθηκε εγκαίρωςμε την παρ.11β του αρ.10.

Ο AIRETOS παρουσιάζει κατωτέρω πως ψήφισαν τα κόμματα επί των αυτοδιοικητικών άρθρων (το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 είχαν αποχωρήσει).

Άρ.10 Το πλήθος ρυθμίσεων για την Αυτοδιοίκηση, όπου π.χ. συμπεριλαμβάνονται και οι προαναφερθείσες διατάξεις για τις πρώτες ενέργειες των νέων Αρχών.
Νέα Δημοκρατία: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ:Όχι
Κίνημα Αλλαγής:Όχι
Ελληνική Λύση:Όχι

Αρ.11 Η διάταξη να μην απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση των εν ενεργεία βουλευτών για κτήση δημοτικότητας σε Δήμο της εκλογικής τους περιφέρειας
Νέα Δημοκρατία:ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ:Παρών
Κίνημα Αλλαγής:ΝΑΙ
Ελληνική Λύση:ΝΑΙ

Αρ.12 Δημοσίευση πράξεων ορισμού Διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔΔήμων
Νέα Δημοκρατία:ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ:Όχι
Κίνημα Αλλαγής: Παρών
Ελληνική Λύση:ΝΑΙ

ΣΥΡΙΖΑ:Όχι
Κίνημα Αλλαγής: Παρών
Ελληνική Λύση:Όχι

Αρ.14 Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ
Νέα Δημοκρατία:ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ:Όχι
Κίνημα Αλλαγής:Όχι
Ελληνική Λύση:Όχι

ΣΥΡΙΖΑ:ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής:ΝΑΙ
Ελληνική Λύση:ΝΑΙhttp://www.airetos.gr