Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝΤην στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων, ζήτησε από την κ. Παρασκευή
Χαραλαμπογιάννη ο Δήμαρχος Αγράφων.
Ειδικότερα ο κ. Καρδαμπίκης, σήμερα Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 , είχε συνάντηση με
την Γενική Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ,
όπου και επεσήμανε την αναγκαιότητα στελέχωσης βασικών υπηρεσιών για την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου Αγράφων.
Η Τεχνική υπηρεσία ως γνωστόν εδώ και έξι μήνες έπαψε να λειτουργεί λόγω της
αποχώρησης και των τεσσάρων μηχανικών και η Διοικητική Οικονομική υπηρεσία λόγω της
υποστελέχωσης με μεγάλη δυσκολία ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.
Η κα. Γενικός δεσμεύτηκε ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα αναπτύξει όλες εκείνες
τις πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στη στελέχωση του πιο δυσπρόσιτου και πιο
υποστελεχωμένου Δήμου της Ελλάδας..