Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

AGRAFA NEWS Επιβεβαίωση του AIRETOS για το Ν/Σ των ΟΤΑ


31/7/2019
Για ακόμα μία φορά ο AIRETOSέφερε στο φως κατ’ αποκλειστικότητα μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτος και πριν αυτή δοθεί στη δημοσιότητα από την Κυβέρνηση.
Το 17 αυτοδιοικητικά άρθρα του Ν/Σ που εν συνεχεία δημοσιοποιήθηκαν προς διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών ουσιαστικά επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ του AIRETOS, καθώς και τα 17 περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο που πρώτοι διαβάσατε μόνον εδώ.

Προχωρώντας λοιπόν πλέον στο στάδιο της διαβούλευσης, επισημαίνεται ότι η διάρκειά της ξεκίνησε χθες Τρίτη 30 Ιουλίου στις 20:45 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 2 Αυγούστου και ώρα 12.00.
Πρόκειται δηλαδή για διαβούλευση μόνο τριών ημερών...
Μπορείτε να υποβάλλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας ΕΔΏ , όπου έχουν αναρτηθεί τόσο το Νομοσχέδιο όσο και η Αιτιολογική Έκθεση.

Επιβοηθητικά, για αμεσότερη αντίληψη του Ν/Σ, παραθέτουμε Πίνακα Περιεχομένων ειδικά για τις ρυθμίσεις που αφορούν ΟΤΑ:

Άρθρο 1: Σύμπραξη Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων
Άρθρο 2: Συγκρότηση–Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 4: Εκλογή νέου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη
Άρθρο 5: Ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ, όπως:
·         Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες
·         Θητεία Αντιδημάρχων και Αντιπεριφερειαρχών
·         Εκλογικό “πάγωμα” και για τα Περιφερειακά Συμβούλια
·         Κατάργηση επιλογής Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφερειών κατόπιν δημόσιας προκήρυξης
·         Κατάργηση έμμεσης εκλογής Προέδρου Κοινοτήτων > 300 κατοίκων
·         Κατάργηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων Κοινοτήτων
·         Αντιδήμαρχος Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
·         Αντιμισθίες Αιρετών Περιφερειών
·         Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού–Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 6: Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων ΟΤΑ και των Συνδέσμων τους
Άρθρο 7: Συμπαραστάτης του Δημότη και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης
Άρθρο 8: Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 10: Έγκριση του Προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των Δήμων και των Περιφερειών
Άρθρο 11: Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
Άρθρο 13: Παράταση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για παιδικούς κλπ
Άρθρο 14: Χρόνος προσόντων διορισμού Προκήρυξης 3Κ
Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων Δήμων και Περιφερειών
Άρθρο 16: Στοιχεία Δημοτολογίου
Άρθρο 17: Διεξαγωγή συνεντεύξεων επιλογής Διευθυντών-Τμηματαρχών ΟΤΑ Β’ βαθμούhttp://www.airetos.gr