Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

AGRAFA NEWS Η “ακτινογραφία” των νέων Δημάρχων – Στατιστικά για τους νικητές των εκλογών


6/6/2019
Σε τι βαθμό ανανεώθηκε το σώμα των Δημάρχων; Πόσοι εκλέγονται για 1η φορά και πόσοι έχουν προηγούμενες θητείες;  Σε τι ποσοστό τη Β’ Κυριακή έγινε ανατροπή στη σειρά των δύο πρώτων Συνδυασμών του Α’ γύρου;  Ποια η γυναικεία παρουσία; Πως όλα αυτά διαμορφώνονται σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδας;
Όλες οι απαντήσεις στα στατιστικά δεδομένα που ακολουθούν.

1)  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Την Β’ Κυριακή των Δημοτικών Εκλογών  εξελέγησαν 229 Δήμαρχοι (ποσοστό 69%).
Από τους εκλεγέντες Δημάρχους του Β’ γύρου:
·οι 10 είναι γυναίκες (ποσοστό 4,4%),
·οι 64 (ποσοστό 27,9%) είναι επανεκλεγόμενοι Δήμαρχοι της περιόδου 2014-2019
·οι 165 (ποσοστό 72,1%) δεν ήταν Δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Μετά τα αποτελέσματα και της Β’ Κυριακής, στους 332 Δήμους εξελέγησαν:
·18 γυναίκες (ποσοστό 5,4%),από τις οποίες μόνον οι 3 ήταν Δήμαρχοι την περίοδο 2014-2019.
Στις δημοτικές εκλογές του 2014 είχαν εκλεγεί 15 γυναίκες Δήμαρχοι
·131επανεκλεγέντες Δήμαρχοιτης περιόδου 2014-2019 (ποσοστό 39,5%).
Οι 16 από τους επανεκλεγέντες είναι Δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.
·201 Δήμαρχοι (ποσοστό 60,5%) που δεν ήταν Δήμαρχοι τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

2)  ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια
Δήμοι
Δήμαρχοι εκλεγέντες τη Β’ Κυριακή
Ποσοστό
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
22
18
81,82 %
Αττικής
66
51
77,27 %
Βορείου Αιγαίου
11
6
54,55 %
Δυτικής Ελλάδας
19
16
84,21 %
Δυτικής Μακεδονίας
13
10
76,92 %
Ηπείρου
18
13
72,22 %
Θεσσαλίας
25
18
72 %
Ιονίων Νήσων
11
9
81,82 %
Κεντρικής Μακεδονίας
38
26
68,42 %
Κρήτης
24
13
54,17 %
Νοτίου Αιγαίου
34
14
41,18 %
Πελοποννήσου
26
19
73,08 %
Στερεάς Ελλάδας
25
16
64 %
ΣΥΝΟΛΟ
332
229
69 %


3)ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ

Σε 69 Δήμους (ποσοστό 30,1% περίπου) από τους 229 στους οποίους έγιναν εκλογές τη Β’ Κυριακή, σημειώθηκε ανατροπή της σειράς των υποψήφιων Συνδυασμών.
Σε αυτούς τους Δήμους, δηλαδή, εξελέγη Δήμαρχος ο δεύτερος στη σειρά υποψήφιος με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών της Α’ Κυριακής.
Αναλυτικά, ανά Περιφέρεια, τα στοιχεία εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα:
Περιφέρεια
Δήμοι
Β’ γύρου
Δήμοι όπου συνέβη ανατροπή της σειράς των Συνδυασμών
Ποσοστό
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
18
9
50 %
Αττικής
51
14
27,45 %
Βορείου Αιγαίου
6
1
16,67 %
Δυτικής Ελλάδας
16
4
25 %
Δυτικής Μακεδονίας
10
2
20 %
Ηπείρου
13
4
30,77 %
Θεσσαλίας
18
3
16,67 %
Ιονίων Νήσων
9
3
33,33 %
Κεντρικής Μακεδονίας
26
9
34,62 %
Κρήτης
13
6
46,15 %
Νοτίου Αιγαίου
14
5
35,71 %
Πελοποννήσου
19
5
26,32 %
Στερεάς Ελλάδας
16
4
25 %
ΣΥΝΟΛΟ
229
69
30,1 %

Τα παραπάνω στοιχεία, ανά τάξεις πληθυσμού των Δήμων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:
Τάξεις πληθυσμού
(κάτοικοι)
Δήμοι
Β’ γύρου
Δήμοι όπου συνέβη ανατροπή της σειράς των Συνδυασμών
Ποσοστό
έως 2.000
6
1
16,67 %
2.001 – 5.000
11
4
36,36 %
5.001 – 10.000
19
7
36,84 %
10.001 – 30.000
102
28
27,45 %
30.001 – 60.000
48
12
25 %
60.001 – 100.000
30
13
43,33 %
100.001 – 150.000
7
2
28,57 %
150.000 και άνω
6
2
33,33 %
ΣΥΝΟΛΟ
210
69
30,1 %


4) ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ Β’ ΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Οι 9 από τους εκλεγέντες Δημάρχους στον Β’ γύρο (ποσοστό 4%) έχουν ήδη περισσότερες από 3 θητείες (4, 5 και 6), ενώ άλλοι 80 (ποσοστό 35%) έχουν μία έως τρεις θητείες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.
Το 61% των εκλεγέντων του Β’ γύρου (140 εκλεγέντες) δεν έχει θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στην Τ.Α. Α’ Βαθμού έως σήμερα.
Βλ. ειδικότερα την εικόνα του παρόντος.

5) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2019 συμμετείχαν 254 Συνδυασμοί με Επικεφαλής Υποψήφιους που είχαν εκλεγεί Δήμαρχοι στις εκλογές του 2014.
Από αυτούς τους Υποψήφιους επανεξελέγησαν 131 Δήμαρχοι (ποσοστό 51,6%).
Αναλυτικά, η κατανομή των επανεκλεγέντων Δημάρχων ανά Περιφέρεια και ανά τάξεις πληθυσμού φαίνονται στους δύο επόμενους πίνακες:

Α) Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι, ανά περιφέρεια

Περιφέρεια
Δήμοι
Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι


Α’ Κυριακή
Β’ Κυριακή
Σύνολο
Ποσοστό
Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης
22
2
4
6
27,27 %
Αττικής
66
13
20
33
50 %
Βορείου Αιγαίου
11
3
1
4
36,36 %
Δυτικής Ελλάδας
19
1
4
5
26,32 %
Δυτικής Μακεδονίας
13
1
2
3
23,08 %
Ηπείρου
18
5
5
10
55,56 %
Θεσσαλίας
25
5
6
11
44 %
Ιονίων Νήσων
11
2
1
3
27,27 %
Κεντρικής Μακεδονίας
38
7
8
15
39,47 %
Κρήτης
24
7
5
12
50 %
Νοτίου Αιγαίου
34
11
2
13
38,24 %
Πελοποννήσου
26
4
4
8
30,77 %
Στερεάς Ελλάδας
25
6
2
8
32 %
ΣΥΝΟΛΟ
332
67
64
131
39,5 %

Β) Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι ανά τάξεις πληθυσμού

Τάξεις πληθυσμού
(κάτοικοι)
Δήμοι
Επανεκλεγέντες Δήμαρχοι


Α’ Κυριακή
Β’ Κυριακή
Σύνολο
Ποσοστό
έως 2.000
27
13
3
16
59,26 %
2.001 – 5.000
23
6
2
8
34,78 %
5.001 – 10.000
34
9
4
13
38,24 %
10.001 – 30.000
136
19
27
46
33,82 %
30.001 – 60.000
62
13
12
25
40,32 %
60.001 – 100.000
34
4
11
15
44,12 %
100.001 – 150.000
10
3
1
4
40 %
150.000 και άνω
6
0
4
4
66,67 %
ΣΥΝΟΛΟ
332
67
64
131
39,5 %


6) ΘΗΤΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 2019

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των Υποψήφιων και των εκλεγέντων τελικώς Δημάρχων των Δημοτικών Εκλογών 2019 που είχαν τουλάχιστον μία (1) θητεία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας από το 1982 έως και τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Προηγούμενες θητείες
Σύνολο Υποψήφιων 2019
Εκλεγέντες (Α’ γύρος)
Εκλεγέντες (Β’ γύρος)
Σύνολο εκλεγέντων
1
196
42
44
86
2
90
12
21
33
3
64
6
15
21
4
24
5
5
10
5
16
5
3
8
6
9
4
1
5
7
1
0
0
0

Στους δύο επόμενους πίνακες, τέλος, καταγράφονται οι θητείες των εκλεγέντων Δημάρχων του 2019 από το 1982 έως και τη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Α)Θητείες εκλεγέντων Δημάρχων 2019, ανά τάξεις πληθυσμού

Τάξεις πληθυσμού
(κάτοικοι)
Θητείες στις δημοτικές περιόδους 1982 - 2019

1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΟΛΟ
έως 2.000
11
1
2
1
0
1
16
2.001 – 5.000
5
5
2
1
0
0
13
5.001 – 10.000
7
2
6
0
0
1
16
10.001 – 30.000
27
17
6
4
6
1
61
30.001 – 60.000
19
5
4
3
1
0
32
60.001 – 100.000
10
3
1
0
1
1
16
100.001 – 150.000
2
0
0
1
0
1
4
150.000 και άνω
5
0
0
0
0
0
5
ΣΥΝΟΛΟ
86
33
21
10
8
5
163

Β) Θητείες εκλεγέντων Δημάρχων 2019, ανά περιφέρεια

Περιφέρεια
Θητείες στις δημοτικές περιόδους 1982 - 2019

1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΟΛΟ
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
6
2
0
0
1
0
9
Αττικής
24
6
5
3
1
1
40
Βορείου Αιγαίου
2
2
0
1
0
0
5
Δυτικής Ελλάδας
3
0
3
1
1
0
8
Δυτικής Μακεδονίας
3
3
1
0
0
0
7
Ηπείρου
5
1
5
0
0
1
12
Θεσσαλίας
7
3
3
0
0
1
14
Ιονίων Νήσων
4
1
0
1
0
0
6
Κεντρικής Μακεδονίας
8
3
0
1
3
1
16
Κρήτης
6
5
2
0
1
0
14
Νοτίου Αιγαίου
9
1
2
1
0
1
14
Πελοποννήσου
3
4
0
2
1
0
10
Στερεάς Ελλάδας
6
2
0
0
0
0
8
ΣΥΝΟΛΟ
86
33
21
10
8
5
163


Πηγή δεδομένων: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.http://www.airetos.gr