Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

AGRAFA NEWS Δηλώσεις Δημάρχου Αγράφων μετά τη δημόσια παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες."Βιώσιμη Διαχείριση Νερού και Ορεινότητα Περιοχών", στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες

Δηλώσεις Δημάρχου Αγράφων μετά τη δημόσια παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες