Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

AGRAFA NEWS Δημοπρατείτε το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00 €

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την δημοπράτηση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00 €, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο Νομό από την ΠΕ Ευρυτανίας. Το έργο αφορά στην κατασκευή τεχνικών, στην κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα καθώς και την ανακατασκευή των τοιχίων για την προστασία του εν λόγω οδικού άξονα από τον παρακείμενο ποταμό. Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: Α)ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ: Γενικές εκσκαφές μικρής κλίμακας πριν και μετά την διασταύρωση με τον οικισμό «Βαμβακιές» συνολικού μήκους τετρακοσίων μέτρων περίπου, ώστε να αποκτήσει ο δρόμος στη θέση αυτή το απαιτούμενο πλάτος των έξι μέτρων περίπου. Β)ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Β1) Προβλέπεται η συντήρηση και ανακατασκευή επτά σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου 1200mm, κατά μήκος της διαδρομής Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές. Παράλληλα δε προβλέπεται ο καθαρισμός των υπαρχουσών τάφρων τριγωνικής διατομής καθώς και η κατασκευή κρασπεδόρειθρων σε όλο το μήκος της εν λόγω οδού, με στόχο να οδηγούνται τα όμβρια εντός των φρεατίων από όπου και θα αποχετεύονται. Β2) Στο μεγάλο ρέμα πριν τον οικισμό «Βαμβακιές» θα κατασκευασθούν κιβωτιοειδείς οχετοί διαστάσεων 4Χ4 σε αντικατάσταση μικρότερου τεχνικού. B3) Ανακατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάντι και κατάντι του προς διαπλάτυνση δρόμου και για την προστασία των ιδιοκτησιών, στην περιοχή «Αγία Βλαχέρνα - Αμπέλια». Β4) Εξυγίανση και επίχωση με κροκαλοειδή υλικά τμήματος δρόμου διακοσίων περίπου μέτρων μεταξύ οικισμού «Βαμβακιές και Ιρλανδικής διάβασης» ώστε να βελτιωθούν οι κατά πλάτος και κατά μήκος κλίσεις του οδοστρώματος. Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Γ1) Προβλέπονται εργασίες υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους καθώς και η κατασκευή βάσης πάχους 10 εκ σε δύο στρώσεις σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού άξονα (Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές – Ιρλανδική διάβαση). Γ2) Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου σε όλο το μήκος του οδικού άξονα Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές αφού προηγηθεί η απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη. Για το έργο έχει ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις και το μεγαλύτερό του κομμάτι αναμένεται να κατασκευαστεί εντός του 2019 Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας >