Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

AGRAFA NEWS Δεν θα πληρώνουν οι ΟΤΑ τους αποσπασμένους υπαλλήλους τους σε πολιτικά γραφείαΑλλάζει η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων Δήμων, Περιφερειών και των νομικών προσώπων τους, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία, με ειδική εξαίρεση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που εισάγει το άρθρο 61 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που κατετέθη στη Βουλή.

Η διάταξη αφορά αυτοδιοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν σε Γραφεία Βουλευτών, Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στο Γραφείο του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι μηνιαίες αποδοχές και η ενδεχόμενη υπερωριακή αποζημίωση των εν λόγω αποσπασμένων υπαλλήλων σήμερα βαρύνουν τους ΟΤΑ - Φορείς προέλευσης, εκεί δηλαδή όπου οι υπάλληλοι έχουν την οργανική τους θέση.  Αυτό ισχύει όχι μόνο για την Αυτοδιοίκηση, αλλά για όλους τους Φορείς προέλευσης.
Η νέα ρύθμιση ανατρέπει το γενικό κανόνα ειδικά για τους αυτοδιοικητικούς υπαλλήλους, ορίζοντας ότι αποδοχές και τυχόν υπερωρίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, “η μερική αλλαγή του κανόνα επιβάρυνσης ως προς τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους γίνεται για λόγους απρόσκοπτης καταβολής των αποδοχών της συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων. 
Περαιτέρω, η ανωτέρω τροποποίηση του κανόνα συνάδει προς την ειδική λειτουργία και αποστολή των ΟΤΑ που συνίστανται στη διοίκηση των τοπικών τους υποθέσεων, για τις οποίες οφείλουν να διαθέτουν τους πόρους τους, σύμφωνα με τις παρ.1 και 5 του αρ.102 του Συντάγματος
Εν προκειμένω, η απόσπαση (...) αποσκοπεί στη διευκόλυνση και προαγωγή της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, δεν συνδέεται με τη διοίκηση τοπικών υποθέσεωνκαι δεν δικαιολογείται, συνεπώς, η δημοσιονομική επιβάρυνση του φορέα προέλευσης, δηλαδή των ΟΤΑ και των ν.π. αυτών”.

Περαιτέρω, η παρ.2 του ίδιου Άρθρου περιλαμβάνει μεταβατική πρόβλεψη.
Ορίζει ότι θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι δαπάνες υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων, που η καταβολή τους εκκρεμεί εξαιτίας μη θεώρησης των ενταλμάτων λόγω καταβολής από τους ΟΤΑ.
Σύμφωνα με το ΓΛΚ, η συγκεκριμένη μεταβατική διάταξη προκαλεί εφάπαξ δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, που εκτιμάται σε 671.000 ευρώ.

Ακολουθεί το απόσπασμα από το κατατεθέν σχέδιο νόμου:http://www.airetos.gr