Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

AGRAFA NEWS Κλειστός ο δρόμος στο Βράχο και στα Αραποκέφαλα-Μόνο με αντιολησθητικές αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων σε περιοχές της ΔΕ Δομνίστας-Ασπροποτάμου και Αγράφων

Ευρυτανία:Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο-Κλειστοί και ολισθηροί δρόμοι

Ευρυτανία:Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο-Κλειστοί και ολισθηροί δρόμοι
Κλειστός ο δρόμος στο Βράχο και στα Αραποκέφαλα-Μόνο με αντιολησθητικές αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων σε περιοχές της ΔΕ Δομνίστας-Ασπροποτάμου και Αγράφων
Απο την Αστυνομική Διεύθυνση Ευρυτανίας ανακοινώνεται η τωρινή κατάσταση στο οδικό δίκτυο στα χωριά των Αγράφων και του Καρπενησίου.
Έτσι διακοπή κυκλοφορίας λόγω των χιονοπτώσεων και του παγετού υπάρχει στην Επαρχιακή οδό Καρπενησίου – Φουρνά, από 12Ο έως 22Ο
χλμ - θέση Βράχος και στην  Ε.Ο Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου από 35η έως 45η χ/θ (θέση Αραποκέφαλα).
Ανοικτοί μόνο με την την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι οι δρόμοι:
- Π. Ε. Ο. Καρπενησίου-Λαμίας Ράχη Τυμφρηστού, από 8Ο έως 12Οχλμ.
- Ε. Ο. Δομνίστας-Μεσοκώμης.
- Ε. Ο. Σαρκίνης – Καταβόθρα.
- Ε. Ο. Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας, από 12Οέως 40Οχλμ.
- Επ. Ο. Καρπενησίου – Στενώματος, από 3Οχ/θ έως 19Οχλμ.
- Επ. Ο. Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου – θέση Αραποκέφαλα, από 35Οέως 45Οχλμ.
- Επ. Ο. Καρπενησίου-Φιδακίων, από 8Ο έως 25Ο.
- Επ. Ο. Καρπενησίου-Κρικέλλου-Δομνίστας, από 12Ο  έως 40Ο χλμ .
- Επ. Ο. Καρπενησίου-Καρδίτσας, από 35Ο έως 40Ο χλμ - θέση Ζαχαράκη.
- Επ. Ο. Ραπτοπούλου-Πρασιάς-Κέδρων.
- Επ. Ο. Τσούκας-Τριπόταμου.
- Επ. Ο.Αγράφων-Τροβάτου-Βραγγιανών.
- Επ. Ο.Αγράφων-Επινιανών.
- Επ. . Δάφνης-Μαυρομάτας.
- Επ. Ο. Δάφνης-Χρύσως-Αγίου Δημητρίου  https://www.vimapoliti.gr