Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

AGRAFA NEWS Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν στην Τ.Κ. Επινιανών του Δήμου Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318
Email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 17 Απριλίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαναληπτικές Εκλογές στην Τ.Κ. Επινιανών
Επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν στην Τ.Κ. Επινιανών του Δήμου Αγράφων για
την κάλυψη των κενών θέσεων τοπικών συμβούλων (τακτικών και
αναπληρωματικών) μετά τον ξαφνικό χαμό του Προέδρου Ελευθέριου Αβράμπου.
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 29
η
Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή, θα αρχίσει
την 07:00π.μ. ώρα και θα λήξει την 19:00μ.μ. στο υπ’ αριθμ. 4
ο
Εκλογικό Τμήμα
(Πρώην Κοινοτικό Γραφείο Επινιανών) της Τοπικής Κοινότητας Επινιανών του Δήμου
Αγράφων.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω ψηφοφορία για την εκλογή των ανωτέρω
τακτικών και αναπληρωματικών τοπικών συμβούλων έχουν μόνο οι εκλογείς οι
οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Τοπικού
Διαμερίσματος Επινιανών του Δήμου Αγράφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Μετά τις νόμιμες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας
ανακήρυξε τους υποψηφίους συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Επινιανών του
Δήμου Αγράφων για τις προκηρυχθείσες επαναληπτικές εκλογές της 29
ης
Απριλίου
2018, του Συνδυασμού «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με επικεφαλής τον Δήμαρχο
Αγράφων Θεόδωρο Μπαμπαλή.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Επινιανών είναι:
Γαντζούδης Κωνσταντίνος του Βελισσάριου
Ζαρκάδα Σπυριδούλα του Νικολάου
Σκλαπάνης Χαράλαμπος του Παναγιώτη
Τσάκνη Ευαγγελή του Κωνσταντίνου