Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

AGRAFA NEWS Άδεια εγκατάστασης χορήγησε το ΥΠΕΝ για δύο αιολικά ισχύος 46 και 40 μεγαβάτ αντίστοιχα στην Ευρυτανία.Δήμου Αγράφων, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Μας πήραν το ΝΕΡΟ ΤΏΡΑ μας περνούν και τον ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΆΓΡΑΦΑ

ΥΠΕΝ: Άδεια εγκατάστασης για δύο αιολικά 40 και 46 MW

Άδεια εγκατάστασης χορήγησε το ΥΠΕΝ για δύο αιολικά ισχύος 46 και 40 μεγαβάτ αντίστοιχα στην Ευρυτανία.
Πιο αναλυτικά, το πρώτο έργο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», έχει ισχύ 46 MW, και θα εγκατασταθεί στη θέση «Γραμμένη – Τούρλα – Καρνόπι», Δήμου Αγράφων, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το δεύτερο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.», έχει ισχύ 40 MW και θα εγκατασταθεί στη θέση “Μιχός – Βοϊδολίβαδο - Απέλινα”, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.https://energypress.gr