Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

AGRAFA NEWS Πιστεύοντας ότι η παράδοση δεν είναι μουσειακό είδος και πρέπει να δίνει και μηνύματα, το φέτεινο αντάμωμα το ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ¨ <<Στο νεανικό επιστημονικό δυναμικό του Έθνους μας, που ξενιτεύτηκε.


Πιστεύοντας ότι η παράδοση δεν είναι μουσειακό είδος και πρέπει να δίνει και μηνύματα, το φέτεινο αντάμωμα το ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ¨ <<Στο νεανικό επιστημονικό δυναμικό του Έθνους μας, που ξενιτεύτηκε.>>
Γνωρίζουμε την αξία των νέων μας και είμαστε
απόλυτα πεπεισμένοι ότι η απόφασή τους να ξενιτευτούν
δεν έχει τα χαρακτηριστικά ούτε της φυγής,
ούτε της αποδυνάμωσης της σχέσης τους με την πατρίδα,
αλλά το ακριβώς αντίθετο.
Φεύγουν προσωρινά, με τη σκέψη και την καρδιά τους εδώ,
στην πατρίδα. Είναι τακτική συμμόρφωση στα δεδομένα
που δημιούργησε η οικονομική κρίση και η επίδραση που είχε αυτή στην οικογένεια και στην κοινωνία.
Φεύγουν για να μην σκουριάσει τη διάθεσή τους για δημιουργία
και ζωή, η καταναγκαστική κατάσταση, που τους στερεί
το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία,
στην εξέλιξη, στην προσφορά και στη διάκριση.

.