Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

AGRAFA NEWS Προτάσεις Βαγγέλη Κατσιφού για τα δημοτικά τέλη Αγράφων 15 Μαρτ 2017

Προτάσεις Βαγγέλη Κατσιφού για τα δημοτικά τέλη Αγράφων 15 Μαρτ 2017
Δυστυχώς δεν ξεκαθαρίσαμε ούτε τα δημοτικά τέλη. Υπάρχουν ευθύνες. Χάσαμε την
αξιοπιστία μας. Από το 2015 έκανα 3 φορές προτάσεις προφορικές όπως παρακάτω, & τώρα
2
η
φορά γραπτά. Πιστεύω να γίνει δεκτό από τον Μπαμπαλή & τον νέο πρόεδρο του ΔΣ, πριν
ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων από τους δ.συμβούλους και κυρίως από τους δημότες:
1. Θέμα: Διαγραφή των προσαυξήσεων
Με ομόφωνη απόφαση ΔΣ και θετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. {Τι λέει ο
νόμος για τη διαγραφή χρεών (Άρθρο 174 ν. 3643/2006): το δημοτικό συμβούλιο με
αιτιολογημένη απόφασή του και τη θετική γνώμη της ταμιακής υπηρεσίας του, μπορεί
να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον
η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, β) σε
υπαιτιότητα της υπηρεσίας γενικώς}. Στην περίπτωση των Αγράφων οι δύο λόγοι
ισχύουν. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα κάνει δεκτή την απόφαση του Δήμου. Αν 0,1%
δεν την εγκρίνει, γιατί «σνομπάρουν» Μπαμπαλής & Τάκης, τότε θα πάμε στην
επιτροπή του άρθρου 152 που 100% θα δικαιωθεί η διαγραφή των προσαυξήσεων.
Δήμοι έκαναν διαγραφή των προσαυξήσεων. (π.χ. Δήμοι Μαντουδίου, Γρεβενών, κ.α.).
2. Θέμα: Μείωση-διαγραφή δημοτικών τελών σε ανάπηρους, άπορους, πολύτεκνους.
Αρθρο 13 - Νόμος 4368/2016. (π.χ. Δήμοι Πειραιά, Πάρνηθας, κ.α.).
3. Θέμα: Ανάθεση ελέγχου & ΕΔΕ των δημοτικών τελών. Από Δεκ 2013-Ιαν 2014 μας
γνώρισε ο αρμόδιος υπάλληλος ότι ποσό δημοτικών τελών 31.500 τα έδωσε στον τότε
δήμαρχο, ο οποίος ακόμα δεν απέδωσε λογαριασμό τι τα έκανε. (Φαίνεται πως έτσι
συμφωνήθηκε). Κάνω γνωστό ότι το 2011-13 και άλλοι γραμματείς εισέπρατταν τέλη
(π.χ. Βραγγιανά, Γρανίτσα, κ.α.). Από τα αντίγραφα και το γραφικό χαρακτήρα να
εντοπισθούν ποσά τελών & ονόματα υπαλλήλων. Έχω πληροφορίες ότι κάποια δεν
πέρασαν στο ταμείο του Δήμου. Ο Μπαμπαλής καλύπτει υπαλλήλους & αιρετούς. [Ο
δήμαρχος παραπλάνησε τους πάντες, με δελτία τύπου και δηλώσεις του, «ότι
διενεργείται διαχειριστικός έλεγχος επί όλων», ενώ έλεγχος δεν γίνεται, ούτε στα
δημοτικά τέλη. Ο Κατσιφός το δηλώνει από Αυγ 2015. Απάντηση Μπαμπαλή: ο
Κατσιφός λέει αυτά γιατί είναι γραφικός]. Αγραφιώτες μου, βγάλτε συμπεράσματα!
4. Συμβουλές Κατσιφού: Από τα αντίγραφα των μπλόκ είσπραξης να αφαιρέσουμε από
την καρτέλα των δημοτών τα ποσά που αυτοί πλήρωσαν. Τα ποσά αυτά να γραφτούν
σε άλλη καρτέλα με άλλο κωδικό «Ανοιγμα, ή κλεμμένα, ...». Αν σκόπιμα εξαφάνισαν
στελέχη των μπλόκ είσπραξης, να αναζητήσουμε από τους δημότες κάθε χωριού
αντίγραφα και εννοείται ότι πλήρωσαν τα προηγούμενα τέλη της χρήσης που γράφει η
τελευταία απόδειξη των δημοτών. [Προκύπτει ότι δεν το θέλει ο Μπαμπαλής].
5. Διαγραφή τελών σε μικρούς οικισμούς που δεν φτιάξαμε δίκτυο. Υδρεύονται με
αυτοσχέδια εργασία και επιφανειακά λάστιχα από πηγές ή ρέματα. (Έδώ υπάρχει
κίνδυνος για την υγεία τους). [Προκύπτει ότι δεν το θέλει ο Μπαμπαλής].
6. Διαγραφή δικαιωμάτων βοσκής που κακώς χρεώθηκαν. […το ίδιο…].
7. Δημότες που δεν πληρώνουν. Να ληφθούν μέτρα. Ισονομία= αξιοπιστία & καθήκον.
8. Να ισχύσουν οι νέοι κατάλογοι του 2016 των Κοινοταρχών. Η ακριβέστερη καταγραφή
είναι αυτή, με δημοσιότητα στα καφενεία. [το ίδιο].
9. Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μόνο για τα τέλη και χωρίς έξοδα κατάθεσης.
Γνωστοποίηση σε Συλλόγους, εφημερίδες και στις συστημένες ειδοποιήσεις πλέον.
10. Να κάνουμε μικροβιολογικό έλεγχο των υδρεύσεων. Έίναι δουλειά του δήμου
σύμφωνα με τις ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - ΦΈΚ-892 Β'/1 και 46399/1352/86 -ΦΈΚ 438Β.
Έγκύκλιος Υπουργείου Υγείας αριθμ. ΔΤΓ2/οικ42736/16-5-2014.
11. Παραβάσεις άσκησης καθηκόντων. Από τα παραπάνω προκύπτουν σωρεία αμελειών,
πλημμελειών, ανικανοτήτων, σκοπιμοτήτων, σε βάρος των πατριωτών μας.