Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

AGRAFA NEWS ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ, ΠΙΤΕΣ και ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ, ΠΙΤΕΣ και ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Την Κυριακή στις 29 Ιανουαρίου στις 11 το πρωϊ
1. Οι Γρανιτσιώτες στη Πλατεία Νικολαϊδη στο Βύρωνα
.2.Οι Λιθοχωρίτες στα Γραφεία στη Σωκράτους στην Αθήνα
3.Οι Κεδριώτες στην ταβέρνα Πρόποδες στον Καρέα..