Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

AGRAFA NEWS Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οκτώ (8) θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι. από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οκτώ (8) θέσεις πρακτικής άσκησης
ετησίως σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι. από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προσφέρει οκτώ (8) θέσεις πρακτικής άσκησης
ετησίως σε σπουδαστές Τ.Ε.Ι. όλων των ειδικοτήτων.
Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους
άσκηση στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ανάλογα με την
ειδικότητά τους, έχοντας την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία όχι μόνο
ασχολούμενοι με το αντικείμενο των σπουδών τους αλλά και συνδυάζοντάς το με
τους κανόνες και τις πρακτικές που ακολουθούνται στην αγορά εργασίας, στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του έτους
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Οι σπουδαστές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση θα
πρέπει να υποβάλουν μαζί με τη σχετική αίτηση και βεβαίωση της σχολής τους ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.
Για υποβολή αίτησης καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού
Τμήμα Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας
Αλεξάνδρα Γαλα, Ιωάννης Παρούτσας
Τηλέφωνο: 2237350729- 2237350718
Διεύθ. Ηλ. Ταχ.: a.gaila@evrytania.gr, i.paroutsas@evrytania.g