Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Προτάσεις της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών για την στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων και του Κέντρου Υγείας στην Ευρυτανία

Προτάσεις της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών για την στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων και του Κέντρου Υγείας στην Ευρυτανία

Επειδή όλοι και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και επειδή οι υποδομές και η στελέχωση της Υγείας στην Ευρυτανία καθημερινά υποβαθμίζεται, οφείλουμε να συνεργαστούμε οι πάντες, προκειμένου  να βρούμε λύσεις και να βελτιώσουμε την σημερινή απαράδεκτη κατάσταση. Οι συνεχείς εξαγγελίες προσλήψεων  και οι συνεχείς καταγγελίες χωρίς προτάσεις εξεύρεσης λύσης και χωρίς αγώνα ,δεν οδηγούν σε θετικό αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα,

είναι γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη ιατρούς, ότι στις προκηρύξεις το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει  λεπτομερώς όλα τα περιφερειακά ιατρεία που δίνονται οικονομικά κίνητρα από το υπουργείο  και αυτά που δίνονται περεταίρω κίνητρα από τις περιφέρειες. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις διπλά κίνητρα.
Για του λόγου το αληθές, στην τελευταία προκήρυξη  το υπουργείο αναφέρει,
* Στους Ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.∆.Υ. – Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.∆.Υ – Κέντρα Υγείας στα οποία υπάρχει επισήµανση µε δίεση (#), θα καταβάλλεται το επίδοµα των 400 ευρώ, σύµφωνα µε την αριθµ.Α2γ/οικ.43080/9-6-2016 (΄Β 1919) Κ.Υ.Α.
* Στους Ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.∆.Υ – Κέντρα Υγείας και Π.Ε.∆.Υ - Περιφερειακά Ιατρεία του Βορείου Αιγαίου, στα οποία υπάρχει επισήµανση µε αστερίσκο (*), θα καταβάλλεται επίδοµα σύµφωνα µε την αριθµ. 28/2-4-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Βορείου Αιγαίου (Α.∆.Α ΩΞΟΦ7ΛΩ-2ΝΟ).
* Στους Ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.∆.Υ – Κέντρα Υγείας και Π.Ε.∆.Υ - Περιφερειακά Ιατρεία του Νοτίου Αιγαίου, στα οποία υπάρχει επισήµανση µε αστερίσκο (*), θα καταβάλλεται επίδοµα σύµφωνα µε την αριθµ. 85/23-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου (Α.∆.Α 7ΨΧΝ7ΛΞ-7ΤΩ), η οποία συµπληρώνει την αριθµ. 23/2- 3-2015 απόφαση ( Α.∆.Α 7Π∆17ΛΞ-ΕΡΟ).
* Στους ιατρούς που θα τοποθετηθούν στα Π.Ε.∆.Υ. – Κ.Υ. και Π.Ε.∆.Υ. – Περιφερειακών Ιατρείων των Ιονίων Νήσων, στα οποία υπάρχει επισήµανση µε αστερίσκο (*) θα καταβάλλεται επίδοµα, σύµφωνα µε τις αριθµ.131-3/29-06-2015 (Α∆Α 7ΦΣΣ7ΛΕ-ΡΓΟ),83- 9/26-04-2015 (Α∆Α ΒΝ9∆7ΛΕ-ΝΒΦ),82-9/26-04-2015 (Α∆Α ΨΥ8Υ7ΛΕ-1∆Η) αποφάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Επίσης το υπουργείο Υγείας με άλλο έγγραφό του γνωστοποιεί τα περιφερειακά ιατρεία που έχουν χώρο φιλοξενίας του γιατρού και παροχής αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις του στα όρια ευθύνης του. Από την ίδια ανακοίνωση προκύπτει ότι στην Ευρυτανία ελάχιστα περιφερειακά ιατρεία έχουν αυτές τις δυνατότητες.
Από όλα αυτά, είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος,  γιατί  τα περιφερειακά ιατρεία και το Κέντρο Υγείας Φραγκίστας  παραμένουν ακάλυπτα και γιατί οι ιατροί  έχουν ως πρώτη προτίμηση άλλα περιφερειακά ιατρεία που  τους δίνουν περισσότερα οικονομικά κίνητρα.  Το πρόβλημα στο εγγύς μέλλον θα γίνει μεγαλύτερο, γιατί ήδη και άλλες περιφέρειες και άλλοι Δήμοι προσανατολίζονται να διευκολύνουν τους γιατρούς που θα προτιμήσουν να εργαστούν στην περιοχή τους.
Για  το λόγο αυτό προτείνουμε
1.       Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  να εξετάσει την παροχή περεταίρω κινήτρων  για την στελέχωση των περιφερειακών της  Ιατρείων προκειμένου να είναι ανταγωνιστική με τις άλλες περιφέρειες  που δίνουν ήδη κίνητρα.
2.       Οι  Δήμοι οφείλουν  να συντηρούν και να διατηρούν τα Περιφερειακά Ιατρεία τους  σε άριστη κατάσταση και να εξασφαλίσουν χώρο φιλοξενίας του γιατρού. Για τις μετακινήσεις του γιατρού εφόσον έχει αυτοκίνητο ο γιατρός να του καλύπτουν τα έξοδα κίνησης και αν όχι ,να μετακινείται με αυτοκίνητο του Δήμου.
3.       Εφόσον γίνουν όλα αυτά και εφόσον οι προκηρύξεις κηρυχτούν και πάλι  άγονες, τότε το υπουργείο να προχωρά σε υπογραφή  σύμβασης με ιδιώτη γιατρό.  Συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς γίνονται ήδη σε άλλα μέρη που αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα.
Αλέξης Καρδαμπίκης
Πρόεδρος Αδελφότητας Γρανιτσιωτών