Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Συνάντηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νότιας Πίνδου στο Νεραϊδοχώρι Τρικάλων βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
Τηλ: 2237351318
Email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 03 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη 2
η
Συνάντηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νότιας Πίνδου στο
Νεραϊδοχώρι Τρικάλων βρέθηκε ο Δήμαρχος Αγράφων
Κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου Αγράφων αλλά και όλων των Δήμων της
Νότιας Πίνδου από τον Δήμο Πύλης, ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος
Μπαμπαλής συμμετείχε στη 2
η
Συνάντηση Δημάρχων στο Νεραϊδοχώρι
Τρικάλων το Σάββατο 1
η
Οκτωβρίου 2016.
Η συνάντηση περιλάμβανε δύο κύκλους εργασιών. Ο Α΄ κύκλος αφορούσε το
ποια είναι η περιοχή – ποια είναι η ταυτότητά της – ποιοι είναι οι ορεινοί ΟΤΑ
της Νότιας Πίνδου – και ο ορισμός της Ζώνης. Ο Β΄ Κύκλος είχε ως θέμα
εργασίας: «Τι επιδιώκουμε στις ορεινές περιοχές».
Αφού οριστικοποιήθηκαν οι στόχοι για τις ορεινές περιοχές της Νότιας Πίνδου
στα θέματα που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στην Τοπική Οικονομία,
στις Υποδομές, στους Φυσικούς Πόρους και στο Κοινωνικό Κεφάλαιο, οι
εργασίες της Συνάντησης κινήθηκαν γύρω από τον άξονα τοποθέτησης της
περιοχής στον Εθνικό Σχεδιασμό προκειμένου μέσα από ένα ολοκληρωμένο
Πιλοτικό Σχέδιο για την Ορεινή Ζώνη με παρεμβάσεις- πρωτοβουλίες όλων
των ΟΤΑ της Νότιας Πίνδου να τεθούν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες
προτάσεις στην κεντρική Κυβέρνηση για την ευρύτερη ανάπτυξη της
περιοχής.