Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016

Έργο ύψους 2.250.000,00 € για την Π.Ε. Ευρυτανίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έργο ύψους 2.250.000,00 € για την Π.Ε. Ευρυτανίας
Χθες στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη υπογράφηκε η
σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ», προϋπολογισμού 2.250.000,00 €.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες προστασίας πρανών σε συγκεκριμένες, έξι τον
αριθμό, θέσεις επί της Επαρχιακής οδού Καρπενησίου Προυσού με γνώμονα την
ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και των επιβατών τους και δεδομένων των
συνεχών κατολισθήσεων και βραχοπτώσεων που έχουν παρατηρηθεί στον άξονα αυτό
σε βάθος χρόνου. Τα προτεινόμενα έργα έχουν ως βασικό σκοπό την αναχαίτιση και
τη συγκράτηση των «κυλιόμενων» βράχων. Σε κάθε θέση - όρυγμα του έργου γίνεται
ξεσκάρωμα των πλέον επισφαλών επικρεμάμενων βράχων και καθαρισμός των
πρανών (απομάκρυνση θάμνων, κλπ), που θα επενδυθούν με πλέγμα. Κατόπιν
ακολουθούν εργασίες άρσης καταπτώσεων των κορημάτων και των βραχωδών
τεμαχών από το κράσπεδο της οδού και γενικότερα απ' όλο το πλάτος της οδού.
Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την περιοχή
του Προυσού το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το συγκεκριμένο οδικό
δίκτυο. Σε συνδυασμό δε με το έργο της διαπλάτυνσης του οδικού άξονα της Ποταμιάς
ύψους 1,4 εκ €, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το επαρχιακό οδικό δίκτυο
Καρπενήσι Προυσός το οποίο αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της τουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής.
Το έργο εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο τέλος
του 2015, μετά από ώριμη μελέτη που διέθετε η ΠΕ Ευρυτανίας, το δε
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του είναι για δύο χρόνια. Η χρηματοδότησή του έργου
είναι εξασφαλισμένη και θα γίνει στην βάση υλοποίησης των εργασιών.
Η Περιφερειακή Αρχή του Κώστα Μπακογιάννη παρά τις δύσκολες οικονομικές
συνθήκες παρά το δύσκολο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οικονομικό περιβάλλον
στέκεται δίπλα στα προβλήματα κάθε πολίτη και πραγματοποιεί σημαντικά έργα για
την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δίνουν
λύσεις σε χρόνια προβλήματα της Ευρυτανίας βελτιώνοντας βασικές οδικές υποδομές.