Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα μετέβη ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής


Δελτίο Τύπου
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα μετέβη ο
Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής
Τετάρτη 6 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της ΚΕΔΕ, στην οποία μετείχε και ο Δήμαρχος Αγράφων κ.
Θεόδωρος Μπαμπαλής.
Στη Συνέλευση συζητήθηκαν τα οξυμένα προβλήματα από την εφαρμογή
των νομοθετικών ρυθμίσεων που βάλλουν και στοχοποιούν τόσο την
αυτοδιοίκηση ως θεσμό όσο και τα αιρετά όργανα της, αναφορικά με την
καταστατική τους θέση.
Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση κατατέθηκε επίσης, ο πρώτος
προβληματισμός των αιρετών, για το ρόλο του θεσμού στο δρόμο εξόδου
από την κρίση και την εφεξής λειτουργία του στο πλαίσιο ενός
αποκεντρωμένου κράτους και μιας Αυτοδιοίκησης με αναβαθμισμένο
ρόλο, διοικητικά και οικονομικά αυτοδύναμης, με σύγχρονες και
αποτελεσματικές δομές και υπηρεσίες στην υπηρεσία των πολιτών.