Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Ενεργή η συμμετοχή του Δήμου Αγράφων με παρουσίαση μελέτης στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Υγιών Πόλεων στη Μήλο


Ενεργή η συμμετοχή του Δήμου Αγράφων με παρουσίαση μελέτης
στο 12
ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Υγιών Πόλεων στη Μήλο
Στη Μήλο βρέθηκε το διήμερο 8 & 9 Ιουλίου ο Δήμαρχος Αγράφων
κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, προκειμένου ο Δήμος Αγράφων, ως
μέλος του Δικτύου Υγιών Πόλεων να συμμετέχει στις εργασίες του
12
ου
Πανελληνίου Συνεδρίου του Δικτύου που είχε ως θέμα την
«Πρόληψη στην Υγεία με Πρωταγωνιστές τους Δήμους για
υγιείς και ανθεκτικές κοινότητες».
Ο κ. Μπαμπαλής ως πολιτικός εκπρόσωπος του Δήμου Αγράφων
στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων, συνοδευόμενος από την Ειδικό
Συνεργάτη του σε θέματα υγείας και πρόνοιας κα Έλλη Γατή και
Συντονίστρια του Δικτύου, εκπροσώπησαν το Δήμο Αγράφων στο
Συνέδριο που ως στόχο είχε την ανάδειξη προτάσεων / ερευνών /
καλών πρακτικών των Δήμων – μελών του.
Η κα Έλλη Γατή παρουσίασε μελέτη που πραγματοποίησε στο Δήμο
Αγράφων με θέμα «Προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και Τρόποι Αντιμετώπισής τους από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση – Η περίπτωση του Δήμου Αγράφων».
Πρόκειται για ερευνητική μελέτη μέσω της οποίας γίνεται
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή του Δήμου
Αγράφων, καθώς και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας από τους ίδιους τους χρήστες. Λαμβάνοντας υπόψη και τα
ιδιαίτερα γεωγραφικά αλλά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του,
ο Δήμος Αγράφων πρότεινε αλλαγές στο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα για
χαρακτηρισμένους ορεινούς δήμους, ενώ επέδειξε προτάσεις
σχετικά με την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας αλλά και τη δική
του χάραξη πολιτικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
Ο Δήμαρχος Αγράφων μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η ύπαρξη τέτοιων
δικτύων, δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς και απομακρυσμένους
Δήμους όχι μόνο να ακουστούν αλλά και να υιοθετήσουν ή να
δώσουν εφαρμοσμένες καλές πρακτικές για την εξυγίανση της
πάσχουσας παρεχόμενης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είναι η
πρώτη φορά που ως Καλλικρατικός Δήμος Αγράφων
εκθέτουμε τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις ελλείψεις
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όχι ως παράπονο ή
γραπτή διαμαρτυρία αλλά μέσω εμπεριστατωμένης
πρότυπης μελέτης μας. Πρώτη φορά που ο ορεινός Δήμος
Αγράφων εκθέτει στο Δίκτυο τις προτάσεις του για την αναβάθμιση
των Υπηρεσιών Υγείας, προτάσεις που η υλοποίησή τους θα
συμβάλλουν στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών
των Αγράφων»