Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Εμβολιασμός αλεπούδων κατά της λύσσας στην Ευρυτανία – ΠΡΟΣΟΧΗ!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εμβολιασμός αλεπούδων κατά της λύσσας στην Ευρυτανία –
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας που εστάλη στο Δήμο
Αγράφων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της «Εναέριας Ρίψης
– Διανομής Εμβολίων – Δολωμάτων κατά της λύσσας για την από
στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων, για το έτος 2016»,
πραγματοποιήθηκαν ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων στο Μαυρόλογγο
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στις 6, 7, 8 & 9 Μαΐου 2016, με κάθε
επιφύλαξη αλλαγής σχεδίων τελευταίας στιγμής λόγω απρόβλεπτων
συνθηκών (πχ καιρικές συνθήκες).
Υπενθυμίζονται στο κοινό τα εξής:
Τα εμβολιακά δολώματα είναι μικροί κύβοι, χρώματος λαδί – καφέ με
οσμή ψαριού και περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ (δεν τα
ακουμπάμε και δεν τα πατάμε)
Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξή τους,
ενημερώνει άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές
Σε περίπτωση επαφής με το εμβολιακό δόλωμα πρέπει να γίνει άμεσα
επίσκεψη σε γιατρό
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των παιδιών –
μαθητών ώστε να μην έρθουν σε καμία επαφή με τα δολώματα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
http :// www . minagric . gr / index . php / el / for - citizen -2/ nosimata - zoon /457- lissa και στο
Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας, στα τηλέφωνα 2237080260- 80258