Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Στη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Απόστολος Μάκκας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ
Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ.
Απόστολος Μάκκας
Το πρωί της Δευτέρας 9 Μαΐου συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, παρουσία του
Αντιδημάρχου Αγράφων κ. Απόστολου Μάκκα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στον απολογισμό της χειμερινής
περιόδου 2015 – 2016 και στον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών
κατά την αντιπυρική περίοδο 2016.
Ο κ. Μάκκας μεταξύ άλλων τόνισε την αυξημένη επικινδυνότητα της περιοχής
του Δήμου Αγράφων για δασικές πυρκαγιές, δεδομένων τόσο της έλλειψης
πυροσβεστικού κλιμακίου όσο και της γεωγραφικής του θέσης που τον
καθιστά δυσπρόσιτο, δύσβατο και μεγάλο σε έκταση. Επεσήμανε ότι ο Δήμος
Αγράφων έχοντας δασικούς και αγροτικούς δρόμους τεράστιων χιλιομετρικών
αποστάσεων, καλείται εν ελλείψει χρηματοδοτήσεων, να τους καθαρίζει και να
τους συντηρεί, δεδομένης της απουσίας υπηρεσιών που θα μπορούσαν
εναλλακτικά να συμβάλλουν σε αυτή την ενέργεια, όπως το Δασαρχείο και η
Πυροσβεστική. Δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος Αγράφων στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του θα συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου να ενισχυθεί το σχέδιο
δράσης πολιτικής προστασίας της περιοχής ευθύνης του με εργατικό και
μηχανολογικό εξοπλισμό.