Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Σε επιμορφωτική ημερίδα στη Λάρισα μετέβησαν Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Αγράφων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
τηλ: 2237351318
email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 8 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή 4 Μαρτίου διοργανώθηκε επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο:
«Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική στους ΟΤΑ» στη Λάρισα, όπου
μετέβησαν ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής και ο Αντιδήμαρχος κ.
Κωνσταντίνος Τάκης.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τις αιρετές/-ούς και τα Στελέχη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β΄ Βαθμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας, και είχε ως στόχο την ανάδειξη του νέου αναπτυξιακού ρόλου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) και της αξιοποίησης της Ανοιχτής Δημοκρατικής
Διακυβέρνησης σε όλες της πολιτικές της ΤΑ.
Η ημερίδα περιείχε μέσα από τις θεματικές της ενότητες, τις εξής δύο
συνεδρίες:
1
η
Συνεδρία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός των Δήμων - Νέο Πλαίσιο Διοίκησης,
Τοπική Ανάπτυξη (Ταυτότητα Πόλης – Έξυπνη Πόλη, Ψηφιακές Πρωτοβουλίες –
Καλές Πρακτικές)
2
η
Συνεδρία: «Στρατηγική κοινωνικών και πολιτιστικών καινοτομιών μέσω
συνεργειών φορέων και συμμετοχής πολιτών – ανάπτυξης πολιτικών ισότητας των
φύλων και του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ»