Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

Παρουσία της Δημοτικής Αρχής Αγράφων και γεωλόγου ο επιτόπιος έλεγχος στο κατολισθητικό φαινόμενο στην Ανατολική Φραγκίστα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
τηλ: 2237351318
email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 8 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στον κεντρικό δρόμο της Ανατ. Φραγκίστας βρέθηκε στις 03/03/2016 ο
Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής με συνεργάτες του, με τους
Αντιδημάρχους κ. Απόστολο Μάκκα και κα Βασιλική Φεγγούλη καθώς και με τον
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Ιωάννη Λάμπρου, προκειμένου παρουσία
Γεωλόγου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος για το κατολισθητικό φαινόμενο
που παρουσιάσθηκε