Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Ανακυκλώνουμε Μπαταρίες – Τοποθετήθηκαν Κάδοι Ανακύκλωσης Μπαταριών σε όλα τα δημοτικά καταστήματα με πρωτοβουλία του Δήμου Αγράφων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν πρωτοβουλίας της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος
Αγράφων απέκτησε δωρεάν, Κάδους Ανακύκλωσης Μπαταριών από την εταιρεία
«ΑΦΗΣ ΑΕ» στα Δημοτικά Καταστήματά του σε Κερασοχώρι, Άγραφα, Γρανίτσα,
Δυτ. Φραγκίστα και Ραπτόπουλο. Επομένως, στα σημεία αυτά μπορεί ο κάθε
δημότης να ανακυκλώνει φορητές μπαταρίες παντός τύπου.
Ο Δήμος Αγράφων με το φυσικό του κάλλος και την καθαρότητα
περιβάλλοντός του, οφείλει να διατηρήσει τα φυσικά πλεονεκτήματά του. Η
δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του Δήμου
Αγράφων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα,
την προστασία του από τις βλαβερές και επικίνδυνες ουσίες των μπαταριών για
το νερό, το έδαφος και τη δημόσια υγεία.
Για το σκοπό αυτό, τα οφέλη για τον Δήμο μας, από την ανακύκλωση
μπαταριών είναι πολλαπλά και κοινά για όλους. Δημιουργούμε ένα καλύτερο
περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Διατηρούμε την καθαρότητα του, καθώς η
ανακύκλωση μπαταριών συνεισφέρει:
στην προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των πολιτών
στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν στα ΧΥΤΑ
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
στην εξοικονόμηση πρώτων υλών
στην εξοικονόμηση ενέργειας
στη συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των
απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ – ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ