Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Με το δεξί το 2016 για την Π.Ε. Ευρυτανίας Σημαντικές εγκρίσεις έργων για την Π.Ε. Ευρυτανίας ύψους 6.078.539,96 €ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/νση
: Γ. Καραϊσκάκη 1
Καρπενήσι, 02 Ιανουαρίου 2016
Ταχ. Κώδικας
: 36100 Καρπενήσι
Τηλέφωνο
: 2237350709
Αριθμ. Τηλεομ.
: 2237350708
Διεύθ. Ηλ. Ταχ.
: a.tasios@pste.gov.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με το δεξί το 2016 για την Π.Ε. Ευρυτανίας
Σημαντικές εγκρίσεις έργων για την Π.Ε. Ευρυτανίας ύψους 6.078.539,96 €
Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας κ. Αριστείδη Τασιού και τις συνεχείς προσπάθειες του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη, εντάχθηκαν σημαντικά έργα για την περιοχή που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των βλαβών από τις φυσικές καταστροφές του περασμένου χειμώνα αλλά και την κατασκευή νέων έργων για την ασφάλεια και αναβάθμιση του οδικού της δικτύου. Συγκεκριμένα:
1.      Εγκρίθηκαν και εγγράφθηκαν στο ΠΔΕ, και συγκεκριμένα στην ΣΑΕΠ 066, έργα συνολικού ύψους 4.830.000,00 € ως εξής:
·       «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΡΟΥΣΟΣ» προϋπολογισμού 2.250.000,00 €

Το έργο αφορά την τοποθέτηση φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων για την αναχαίτιση και συγκράτηση των κυλιόμενων βράχων στα πρανή του επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Προυσός, σε επιλεγμένα σημεία. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την περιοχή του Προυσού το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Σε συνδυασμό δε με το έργο της διαπλάτυνσης του οδικού άξονα της Ποταμιάς ύψους 1,4 εκ €, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το επαρχιακό οδικό δίκτυο Καρπενήσι – Προυσός το οποίο αποτελεί και την ραχοκοκαλιά της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
·       «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΥΛΠΗ-ΛΗΜΕΡΙ» προϋπολογισμού 500.000,00 €
Το έργο αφορά την αποκατάσταση του κατολισθαίνοντας τμήματος του συγκεκριμένου  οδικού δικτύου από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καθιζήσεις που προέκυψαν από την θεομηνία του περασμένου χειμώνα σε μήκος περίπου 200 μ.    
·       «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟ-ΔΟΜΝΙΣΤΑ-ΣΤΑΥΛΟΙ-ΑΜΠΛΙΑΝΗ-ΨΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» προϋπολογισμού 240.000,00 €
Το έργο αφορά την αποκατάσταση των βλαβών και των κατολισθαίνοντων  τμημάτων του συγκεκριμένου οδικού από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καθιζήσεις που προέκυψαν από την θεομηνία του περασμένου χειμώνα σε μήκος περίπου 1,2 χλμ.
·       «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ» προϋπολογισμού 150.000,00 €
Το έργο αφορά την αποκατάσταση του κατολισθαίνοντας τμήματος του οδικού δικτύου Προυσός – Καστανιά από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καθιζήσεις που προέκυψαν από την θεομηνία του περασμένου χειμώνα σε μήκος περίπου 200 μ.
Με τα ανωτέρω έργα αναμένεται να επιτευχθεί η αποκατάσταση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας των συγκεκριμένων οδικών δικτύων και η αναβάθμιση της ασφάλειας στην διέλευση των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας
·       «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΑΩΡΑ – ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ – ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.690.000,00 €
Το έργο αφορά την κατασκευή νέας γέφυρας στην θέση «Τέμπλα» σύμμεικτου τύπου συνολικού μήκους 60 μ.  σε αντικατάσταση της υπάρχουσας γέφυρας που μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που προέκυψαν από την θεομηνία του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015 κρίθηκε ακατάλληλη για οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Με το έργο αυτό αναμένεται να αναβαθμιστεί η ασφάλεια στην διέλευση των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ευρυτανίας, αλλά και να αποκατασταθεί πλήρως η σύνδεση με τον όμορο Νομό της Αιτωλοακαρνανίας. 
2.      Αυξήθηκαν οι προϋπολογισμοί στην ΣΑΕΠ 566 του Τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας κατά 1.248,539,96 €, και συγκεκριμένα  
·       Αυξήθηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 ΚΑΙ 2017» κατά  977.439,96 €.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά τις δαπάνες για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και ουσιαστικά αποτελεί το τριετές τεχνικό πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η αύξηση αυτή έρχεται να καλύψει τις περισσότερες από τις ήδη γενόμενες δαπάνες που αφορούσαν την αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που προέκυψαν από την θεομηνία του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, και ουσιαστικά απελευθερώνει ποσά για την κάλυψη νέων αναγκών και προκήρυξη νέων έργων για την Ευρυτανία.
·       Αυξήθηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017» κατά  271.100,00 €.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά τις δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η αύξηση αυτή έρχεται να καλύψει τις περισσότερες από τις ήδη γενόμενες δαπάνες που αφορούσαν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές του περασμένου χειμώνα, και ουσιαστικά απελευθερώνει ποσά για την κάλυψη νέων αναγκών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.
Όλα τα παραπάνω έργα είναι απόλυτα ώριμα και αναμένεται να δημοπρατηθούν  μέσα στο 2016.
Με σωστό προγραμματισμό και τεκμηριωμένα αιτήματα, και βρίσκοντας ευήκοα ώτα  στην κεντρική κυβέρνηση, καταφέραμε να εντάξουμε σημαντικά έργα για την περιοχή, που όχι μόνο έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των βλαβών από τις φυσικές καταστροφές του περασμένου χειμώνα αλλά που απαντούν και σε χρόνια προβλήματα της περιοχής, αίροντας την απομόνωση της.