Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, για την προετοιμασία ενόψει του χειμώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι Κερασοχώρι, 22
Δεκεμβρίου 2015
Γραφείο Δημάρχου
ΤΗΛ. 2237351318-51320
FAX: 2237351313
Email: info @ agrafa . gr
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αγράφων, για την προετοιμασία ενόψει του χειμώνα
Συνεδρίασε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Αγράφων
κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Αγράφων με θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων χιονοπτώσεων
παγετού ενόψει της χειμερινής περιόδου 2015-2016», στην έδρα του Δήμου, στο
Κερασοχώρι.
Σχετικά με την χειμερινή περίοδο, ο Δήμαρχος εισηγούμενος το Σχέδιο Δράσης του
Δήμου, αναφέρθηκε στις ζημιές που προκλήθηκαν στην περιοχή εξ αιτίας των περσινών
έντονων βροχοπτώσεων και στις ενέργειες του Δήμου, τόσο της αποκατάστασης, όσο και
της πρόληψης, οι οποίες αφορούν κυρίως στη διευθέτηση και καθαρισμό δρόμων και
ρεμάτων, καθώς και στην επισκευή δημοτικών και αγροτικών δρόμων.
Ενημέρωσε τα μέλη του οργάνου για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με τα
μηχανήματα που διαθέτει, αλλά και τις νέες συμβάσεις με τους χειριστές, όπως επίσης και
για την παραλαβή των ειδικών δορυφορικών τηλεφώνων, για τη Δ.Ε. Αγράφων.
Διαβεβαίωσε το Όργανο ότι σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα εξαντλήσει τις
περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτει, σε μέσα, προσωπικό και οικονομικούς πόρους,
προκειμένου να ανταποκριθεί με επάρκεια στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων
υπάρχουν ή προκύψουν.
Τέλος ανέπτυξε το Μνημόνιο - εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσης αντιπλημμυρικής
προστασίας το οποίο συντάχθηκε με βάση τις πάγιες εγκυκλίους της Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας και τα αντίστοιχα σχέδια των τελευταίων ετών.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν καταθέτοντας σχετικές προτάσεις και δηλώνοντας
την πρόθεσή τους να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση του παραπάνω Σχεδίου
Δράσης, οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Σιαπέρα Παναγιώτα
Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας, κ. Μπήκας Αθανάσιος, Υπεύθυνος Πολιτικής
Προστασίας και Υπεύθυνος Εθνικού Δικτύου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Φυσέκης
Στέργιος Υποπυραγός, κ. Πολύζος Ηλίας Διοικητής του Α.Τ. Κερασοχωρίου, της Διεύθυνσης
Δασών ο Διευθυντής κ. Φάκας Ιωάννης, του Δασαρχείου κ. Ντρίβα Αλεξάνδρα Δασοπόνος,
η Αντιδήμαρχος κ. Φεγγούλη Βασιλική, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος του ΣΤΟ
κ. Μάκκας Απόστολος καθώς και ο Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου κ. Αντίνου Γιώργος