Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασωπός γίνεται πηγή ζωής

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση της εισήγησης που προέκυψε από την δημόσια διαβούλευση για την εξυγίανση του Ασωπού. Το τελικό κείμενο των προτάσεων αποτελείται από τις προτάσεις και τις απόψεις που κατέθεσαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και θα τεθεί προς ψήφιση στο περιφερειακό συμβούλιο. Η πρόταση αναπτύσσεται σε τρεις άξονες: 1) Τη ριζική αντιμετώπιση της ρύπανσης που έρχεται από το παρελθόν και την αποτροπή της για το μέλλον, 2) την παρακολούθηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πολύχρονη και συνεχιζόμενη επιβάρυνση της περιοχής στην υγεία των κατοίκων και 3) την οργάνωση της άναρχης, άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης με την δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου Εξυγίανσης.
«Στις 8 Οκτωβρίου, με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης μπήκαμε σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή, στον δρόμο της συνεννόησης και της μάχης για την εξυγίανση και την ανάπτυξη του Ασωπού. Είναι ένα στοίχημα όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά και για όλους τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης, μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες στο διοικητήριο της Λειβαδιάς,  ενώ συνέχισε ευχαριστώντας όλους τους φορείς και τους κατοίκους που συμμετείχαν και στις δύο διαβουλεύσεις καθώς επίσης και όλους εκείνους (εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οικολογικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και βιομηχανιών, επιμελητήρια, ινστιτούτα) που κατέθεσαν εγγράφως τις προτάσεις τους στο μεσοδιάστημα των δύο διαβουλεύσεων.
Τη χθεσινή τοποθέτηση του κ. Μπακογιάννη μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pste.gov.gr/index.php/home/5194-2