Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Παράταση Τελικής Ημερομηνίας Υποβολής Εισηγήσεων


Η Διοίκηση της ΠΟΣΣ σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου αποφάσισε τη παράταση της τελικής ημερομηνίας υποβολής εισηγήσεων του 3ου Διεθνές Επιστημονιού Συνέδριου Σαρακατσαναίων και συγκεκριμένα ορίζεται η Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 24:00 μμ.http://www.e-sarakatsanaioi.gr