Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Θέμα: «Σαρακατσαναίοι: Πορεία και προοπτική στον χώρο και στον χρόνο»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ
3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Θέμα: «Σαρακατσαναίοι: Πορεία και προοπτική στον χώρο και στον χρόνο»
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων διοργανώνει το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Σαρακατσαναίοι: Πορεία και προοπτική στον χώρο και στον χρόνο». Είναι γνωστό ότι η ιστορία και η παράδοση των Σαρακατσαναίων προβάλλονται από παγκόσμια, διεθνή και πανελλήνια Συνέδρια που διοργανώνονται για το θέμα αυτό, καθώς και από τα «Ανταμώματα» που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, επίσης, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιμέρους τοπικοί Σύλλογοι των Σαρακατσαναίων.

Η ΠΟΣΣ, θεωρώντας ότι έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί και να αναδεικνύει την παράδοση των Σαρακατσαναίων, αποφάσισε τη διοργάνωση του συγκεκριμένου Συνεδρίου, μελετώντας το παρελθόν και το παρόν των Σαρακατσαναίων και ανοίγοντας ένα παράθυρο αισιοδοξίας για το μέλλον. Είναι βέβαιο ότι ο γόνιμος διάλογος που θα αναπτυχθεί στο Συνέδριο, θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της Σαρακατσάνικης πολιτισμικής και πνευματικής κληρονομιάς.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
3ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1. Ιστορία και Σαρακατσαναίοι.
2. Λαογραφία, ήθη, έθιμα και αξιακός κόσμος των Σαρακατσαναίων.
3. Τέχνη και πολιτισμός των Σαρακατσαναίων.
4. Κοινωνικός και Οικονομικός βίος των Σαρακατσαναίων.
5. Το γλωσσικό ιδίωμα των Σαρακατσαναίων.
6. Το νομικό και εθιμικό δίκαιο των Σαρακατσαναίων.
7. Η μουσική και ο χορός (Τραγούδια και Χοροί) των Σαρακατσαναίων
8. Η Συμμετοχή των Σαρακατσαναίων στους Εθνικούς Αγώνες.
9. Ιατρική και Σαρακατσαναίοι (Παραδοσιακή ιατρική και κτηνιατρική των Σαρακατσαναίων).
10. Ανθρωπολογικά στοιχεία των Σαρακατσαναίων.
11. Το σήμερα και το αύριο των Σαρακατσαναίων.