Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ευρυτανας επιστήμονας διεκδικεί την ψήφο μας στην Ευρυτανία

 

Ηρωική Ευρυτάνισσα, Ηρωικέ Ευρυτάνα,
Mε λένε
Αργύρη         Νταλιάνη
 και είµαι
 ιατρός καρδιολόγος
και
 πατέρας 5 παιδιών. Κατάγοµαι
 από το
Νέο Αργύρι Ευρυτανίας
 από ιερατική υπερπολύτεκνη οικογένεια αγω-νιστών της Εθνικής Αντίστασης. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών µου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών (1989-1995), υπη-ρέτησα τη στρατιωτική µου θητεία στο Σώµα Υγειονοµικού του Ελληνικού Στρατού ως οπλίτης
ιατρός στην Άρτα και την Κοµοτηνή και εν συνεχεία διορίστηκα ως Αγροτικός ιατρός στην ορεινή
περιοχή της Μεσσηνίας στο Αγροτικό Ιατρείο Αµπελιώνας και στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας. Ακολούθησαν 2 χρόνια ειδίκευσης στην Παθολογία στο Νοσοκοµείο Τζάνειο στον Πειραιά (1998-2000), 2 χρόνια έρευνας στην πειραµατική καρδιολογία κατά τα οποία ολοκλήρωσα τη ∆ιδακτορική µου ∆ιατριβή σχετικά µε τη µηχανική υποβοήθηση της καρδιάς (2000-2002), 4 χρόνια ειδίκευσης στην Καρδιολογία στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών
στο Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα στην Αθήνα (2002-2006) και 4 χρόνια Εξειδίκευσής µου στην Επεµβατική Καρδιολογία σε Ελλάδα (Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα, 2006-2007) και Βέλγιο (OLV
Cardiovascular Centre Aalst, 2007-2010). Εν συνεχεία εργάστηκα ως Επεµβατικός Καρδιολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης της Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (2010-2013), Ελεύθερος Επαγγελµατίας
Καρδιολόγος στην Αγία Παρασκευή Αθηνών (2012-2013) και Επιµελητής (Consultant) Επεµβατι-κής Καρδιολογίας στην Αγγλία στο Νοσοκοµείο St Georges NHS Trust στο Λονδίνο (2013-2014).
Επέστρεψα από την Αγγλία το ∆εκέµβριο του 2014 εν µέσω κρίσης, µε µόνο κίνητρο την αγάπη για την Πατρίδα και την Οικογένεια και την πεποίθηση της αρτιότερης πνευµατικης
 καλλιέργειας των παιδιών µου στην Ελληνορθόδοξη παράδοσή µας, εδώ, στην πλούσια από αξίες, ιστορία, πνεύµα και πίστη Ελλάδα µας. Από την επιστροφή µου έως σήµερα υπηρετώ ως Επεµβατικός Καρδιολόγος στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα. Πέραν της επιστηµονικής δραστηριότητας, έχω
 συµµετάσχει συστηµατικά
τα τελευταία 20 χρόνια
σε κοινωνικά έργα αγάπης και προσφοράς
κυρίως µέσα από το χώρο των Κατασκηνώσεων και
Νεανικών συντροφιών όπου εθελοντικά διακονήσαµε νέους της Πατρίδας µας και άλλων οµόδοξων και ετερόδοξων κρατών του Εξωτερικού.∆εν είχα ασχοληθεί ποτέ ενεργά µε την πολιτική. Μπροστά όµως στην κρισιµότητα των πολιτικών περιστάσεων για την πατρίδα µας και τον καθένα µας ξεχωριστά τα τελευταία χρόνια και µε ορατό το
πολιτικό/πνευµατικό αδιέξοδο στο οποίο οδηγούµαστε από τα ανθελληνικά/αντιχριστιανικά κόµµατα που διεκδικούν την ψήφο µας,
αισθάνθηκα επιτακτική την ανάγκη να συνταχθώ στο πλευρό της παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ, της µοναδικής πατριωτικής παράταξης που έχει ως βάση της την ΕΛΛΑ∆Α και την ΠΙΣΤΗ στο ΧΡΙΣΤΟ και πρότυπό της το µεγαλύτερο Έλληνα πολιτικό και βαθύτατα πιστό, πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια.
 Στις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου σας καλώ να βροντοφωνάξουµε και πάλι ένα µεγάλο ΟΧΙ σε όλα τα κόµµατα που µας κατάστρεψαν, καταστρέφουν και θα µας καταστρέφουν και να πούµε µε την ψήφο
µας
 ΝΑΙ 
στην 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, στη ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ για µια ΕΛΕΥΘΕΡΗ και γεµάτη ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΛΛΑ∆Α.
Αργύρης Σ. Νταλιάνης
Υποψήφιος       Βουλευτής         ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
-