Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝΚερασοχώρι, 24 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της καταγραφής της περιουσίας του Δήμου μας, αποφασίσθηκε να ιδρυθεί γραφείο περιουσιολογίου και να καταρτιστεί ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο- περιουσιολόγιο, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται με τα νέα στοιχεία που θα προκύπτουν. Το εν λόγω μητρώο θα τηρείται σε πλατφόρμα  Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) και στο άμεσο μέλλον τα δεδομένα του θα είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου  και του γραφείου περιουσιολογίου στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Η βάση δεδομένων θα μπορεί να εμπλουτίζεται δυναμικά και με άλλα γεωχωρικά δεδομένα τα οποία θα κρίνονται σημαντικά όπως τα υπό μελέτη ΣΧΟΟΑΠ, κρίσιμα περιβαλλοντικά δεδομένα, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης κ.α.. Με την εν λόγω πρωτοβουλία, ο Δήμος μας αποκτά ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και τακτοποιείται η κυριολεκτικά  χαώδης  κατάσταση που επικρατούσε στον τομέα του περιουσιολογίου.
Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το περιουσιολόγιο, αποτελεί καινοτόμο δράση και είναι μια πρωτοβουλία την οποία λίγοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα ανέλαβαν έως σήμερα να αναπτύξουν.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από εθελοντική εργασία συνεργατών μας και δεν θα κοστίσει στο Δήμο μας ούτε ένα ευρώ., αφού το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι ανοικτού κώδικα και η εγκατάσταση της εφαρμογής και του μητρώου θα γίνει από εθελοντές συνεργάτες και από την Τεχνική μας υπηρεσία. Συλλογική δράση απαιτείται και από τους Δημοτικούς Συμβούλους μας αλλά και από το σύνολο των Τοπικών Συμβουλίων και των Δημοτών, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην πλήρη και σωστή καταγραφή της περιουσίας του Δήμου μας και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Επιτέλους μετά από χρόνια στασιμότητας, ο Δήμος μας βγαίνει από την αφάνεια και προχωρά με σταθερά βήματα μπροστά με καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις.