Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

«Ο λαϊκός πολιτισμός, μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας»ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ                               
 Κλεισθένους 17 -Τ.Κ. 105-52  - Αθήνα
Τηλ- Fax: 210 3834451 -6980764652
 Εmail: oesevrytanias@gmail.com                                                                                                   
Ανακοίνωση - Πρόσκληση

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΘΕΜΑ:   «Ο λαϊκός πολιτισμός, μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας»

Συνδιοργάνωση:

Ø      Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων (Ο.Ε.Σ.)
Ø      Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Ø      Δήμος Καρπενησίου
Ø      Τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι Ευρυτανίας.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 (17.30-21.30) και την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015 (10.30-14.30) .

Θεματολογία της Διημερίδας:

·         Πολιτιστικός-Θρησκευτικός Τουρισμός και Λαϊκός πολιτισμός.
·         Παραδοσιακές τέχνες-χειροτεχνία-ξυλογλυπτική-ξυλοτεχνία.
·         Παραδοσιακές καλλιέργειες και ασχολίες (γεωργία-κτηνοτροφία-κυνήγι-μελισσοκομία-ποταμίσια και λιμναία αλιεία).
·         Ευρυτανική Γαστρονομία-διατροφή-γλυκίσματα-ποτά-πίτες.
·         Ευρυτανική χλωρίδα-πανίδα-αρωματικά φυτά-βότανα.
·         Αρχιτεκτονική των οικισμών-οικοδομήματα-κατοικίες.
·         Πολιτιστικοί Σύλλογοι και ο ρόλος τους στις τοπικές κοινωνίες.
·         Πανηγύρια-τραγούδια και μουσικά όργανα-δρώμενα.
·         Ήθη κα έθιμα της Ευρυτανίας.
·         Παραδοσιακή πολιτισμική κληρονομιά (Υλική και Άυλη)
·         Δημιουργία Δικτύου Ευρυτανικού Λαϊκού Πολιτισμού.
·         Δράσεις δια βίου μάθησης.
·         Δράσεις αειφορικής ανάπτυξης.
·         Σχέδια εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία μιας τράπεζας υλικού και διδακτικών σχεδίων.
·         Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την τοπική ιστορία.
·         Πολιτισμική Δικτύωση: Συγκρότηση δικτύου συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής.


Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού της Ευρυτανίας ως αναπτυξιακού εργαλείου για την περιοχή. Για τον σκοπό αυτό προέχει η διάσωσή του με την συλλογή λαογραφικού και ιστορικού υλικού και τη δημιουργία ενός συστηματικού αρχείου της Ευρυτανίας με εθνογραφικό-λαογραφικό περιεχόμενο. Το Αρχείο αυτό θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της Ο.Ε.Σ. και θα είναι διαθέσιμο στους ερευνητές με κάθε πρόσφορο τρόπο και από το διαδίκτυο.

Παρακαλούμε να δεχθείτε να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα της ειδικότητάς σας.  Μπορείτε να μας  αποστείλετε την ακριβή τίτλο  της εισήγησής τους μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 και σύντομη περίληψή της (έως 250 λέξεις) ταχυδρομικά στην Ο.Ε.Σ. (Κλεισθένους 17, 10552 Αθήνα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oesevrytanias@gmail.com προκειμένου να αποσταλούν στην επιστημονική επιτροπή για την κατάρτιση του τελικού προγράμματος ,όπου θα  κληθούν ειδικοί να εκφράσουν τις επιστημονικές απόψεις τους και οι ομιλητές θα προσκληθούν ονομαστικά.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:
Όσες εισηγήσεις δεν αναπτυχθούν, λόγω περιορισμού της διάρκειας της διημερίδας, καθώς και οποιοδήποτε υλικό κατατεθεί  στην Γραμματεία του Συνεδρίου  (C/D, γραπτά κείμενα, παρεμβάσεις, υποδείξεις, κ.α.) γίνονται δεκτά και αποτελέσουν πολύτιμο υλικό για το επιστημονικό αρχείο της Ο.Ε.Σ και θα συμπεριληφθούν στους  υπό έκδοση τόμους των πρακτικών της διημερίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι, για πληρέστερη ενημέρωση μπορούν να επικοινωνούν με την Πρόεδρο της Ο.Ε.Σ κ Αγγελική Σκοτίδα 6980764652 mail.aggelikiskotida@gmail.com ή την Γενική Γραμματέα ,κ. Νίκη Ρέκκα – Τζανάκου 6944137364  και με τον Δήμο Καρπενησίου με την κ.Σοφία Ζαλακώστα 6979001715 η με την κ. Αμαλία Ζαλακώστα  2237350000.

Για το Δ.Σ. της ΟΕΣ

     Η Πρόεδρος                          Η Γενική Γραμματέας
Αγγελική Σκοτίδα                     Νίκη Ρέκκα-Τζανάκου