Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 12/12/2014 ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΉΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ....