Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Επιστολή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη για την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπωνΛαμία, 19 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Καρασμάνη,
τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,
 κ. Π. Κουκουλόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν. Ταγαρά
για την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Καρασμάνη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Π. Κουκουλόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ν Ταγαρά απέστειλε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, στην οποία εντοπίζει το μείζον πρόβλημα που έχει προκληθεί με την επιλεξιμότητα των βοσκότοπων και υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για την επίλυση του προβλήματος προκειμένου να αρθεί η αδικία που υπάρχει για  πολλούς κτηνοτρόφους μας.

Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης αναφέρει ότι, η εφαρμογή του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους Βοσκότοπους» που πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το 2013 είχε  ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων που είναι διαθέσιμες για τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γεγονός που επηρεάζει τις ενισχύσεις που λαμβάνουν καθώς και την επιβίωσή τους.
Οι βοσκότοποι, αποτελούν ένα  ανεκτίμητο πόρο για την κτηνοτροφία μας, και παίζουν σημαντικό  ρόλο στη βιωσιμότητα της, με καταλυτική συμβολή στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Επισημαίνει ότι, το πρόβλημα που ανέκυψε, από την «λάθος» καταγραφή των βοσκοτόπων αντιμετωπίστηκε τόσο σε εθνικό επίπεδο με το Νόμο 4264/14  όσο και ευρωπαϊκό από το 2015 και μετά, ωστόσο παραμένει η εκκρεμότητα για τα έτη 2013 και 2014.
Προτείνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναλάβουν αμέσως πρωτοβουλία για την αναγνώριση της επιλεξιμότητας αλπικών, προστατευόμενων και δασικών εκτάσεων για την διετία 2013-2014, όπως δηλαδή ισχύει για μετά το 2015.
Καταλήγοντας τονίζει ότι, η επιβίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά είναι όρος επιβίωσης της ίδιας της πατρίδας μας και θα πρέπει να προχωρήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία σε άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις διότι  οι συνέπειες για τους κτηνοτρόφους μας  θα είναι καταστροφικές αν λάβει κανείς υπόψη  και τις σημερινές δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες οι οποίες έχουν επιδράσει αρνητικά και στον κτηνοτροφικό κλάδο.