Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

106 θέσεις εργασίας ζητά ο Δήμος Αγράφων


Εκατόν έξι (106) θέσεις εργασίας κατέγραψε ο Δήμος Αγράφων και κατέθεσε πρόταση στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», στο πλαίσιο συνεχούς λήψης ανακουφιστικών μέτρων για την ανάσχεση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του ΟΑΕΔ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω πρόσληψης προσωπικού (ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο:

- τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων,
- την αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κυρίως των οικογενειών χωρίς κανένα εργαζόμενο
- την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
- την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η νέα δημοτική αρχή Αγράφων κατέγραψε ανάγκες του Δήμου και ζήτησε 106 θέσεις εργασίας σε 29 ειδικότητες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των θέσεων που θα κατανεμηθούν στο Δήμο Αγράφων, θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό αιτημάτων όλων των Δημόσιων φορέων στη χώρα που κατέθεσαν πρόταση, καθώς και από τις δεσμεύσεις των πόρων που υπάρχουν σε επίπεδο περιφέρειας, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.
Η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Αγράφων αναλυτικά αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Υπηρεσία Τοποθέτησης Αριθμός Θέσεων Επίπεδο Εκπαίδευσης Ειδικότητα Περιγραφή Θέσης Εργασίας
Σύνολο: 106
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 25 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΥΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ - ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 5 ΔΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ