Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αναφορικά με τη συνεδρίαση....

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Ντέκα Χρήστο 

17 Ιούνη 2014

Η Λαϊκή Συσπείρωση είναι κατηγορηματικά αντίθετη με την έγκριση για ενός θέματος που άπτεται σοβαρών ζητημάτων  (λχ χρήσεις γης) χωρίς  καλά προετοιμασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι τέτοιο, εκτός των άλλων, θα ήταν και επιπόλαιο αν αναλογιστούμε την εμπειρία με το ΓΠΣ του Καρπενησίου. 

Πολύ περισσότερο όταν δεν έχουμε στα χέρια μας αντίγραφο της μελέτης και εύλογο χρόνο για την αξιολόγησή της, δυνατότητα διευκρινήσεων κα. Σημειώνουμε ότι η μελέτη παρελήφθη τον Νοέμβρη του 2013 ενώ η τελευταία γνωμοδότηση υπηρεσίας χρονολογείται το Μάρτη του 2014. Η βιάση της Δημοτικής Αρχής και η έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης μας προβληματίζει για τις προθέσεις της .

Επίσης θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι στις 2 Ιούνη 2014 με επιστολή μας επισημάναμε ορισμένα σοβαρά θέματα για τα οποία το τρέχον Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να τοποθετηθεί: 

1. Τη λεγόμενη  «αξιολόγηση» του προσωπικού του Δήμου, και γενικότερα του ν. 4250/26-3-14 που ανοίγουν το δρόμο σε απολύσεις υπαλλήλων, παραπέρα αντιδράστική ανατροπή εργασιακών σχέσεων και την υποβάθμιση έως και κλείσιμο διευθύνσεων και τμημάτων

2. Τους υπόλοιπους φακέλους για έργα ΑΠΕ και χρονίζουν στα συρτάρια του Δήμου χωρίς να υπάρχει καν ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε
- να μας δοθεί πλήρες αντίγραφο της μελέτης της α φασης του ΣΧΟΑΠ Ποταμιάς.
- να ορισθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε εύλογο χρόνο.
- να εγγραφούν στην Ημερήσια Διάταξη τα θέματα που έχουμε θέσει. 
 
Για την Λαϊκή Συσπείρωση Καρπενησίου
Νίκος Σερετάκης