Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιου περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Η εξαγγελλόμενη από την κυβέρνηση επαναλειτουργία των δομών του ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ ότι η επαναλειτουργία των μονάδων του Οργανισμού, πραγματοποιείται με λιγότερο προσωπικό και με πιο υποβαθμισμένες υπηρεσίες στο λαό μας.
Αυτό που προκύπτει για το λαό και τους ασθενείς είναι λιγότερες υγειονομικές μονάδες με λιγότερους γιατρούς και άλλους υγειονομικούς, εργαστήρια και ακόμα λιγότερες δωρεάν παροχές με το περιορισμένο "βασικό πακέτο" του ΕΟΠΥΥ.

Τα πανελλαδικά στοιχεία αλλά και αυτά από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, όπου οι αιτήσεις ένταξης γιατρών στον οργανισμό δεν προσεγγίζουν καν τον αριθμό των γιατρών που είχαν μόνιμη σχέση εργασίας με τον ΕΟΠΠΥ πριν τη διαθεσιμότητα, συνηγορούν στην εκτίμηση του ΚΚΕ. Απόδειξη αποτελεί και η συγχώνευση του ΙΚΑ Κύμης με το ΙΚΑ Χαλκίδας, για την οποία το ΚΚΕ πρόσφατα τοποθετήθηκε και με ερώτηση στη Βουλή.
Συνέπεια όλης αυτής της κατάστασης αποτελεί η αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς για την αγορά υπηρεσιών Υγείας από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Όλα δείχνουν πως η εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώθηκε με το «λουκέτο» για έναν μήνα στις υγειονομικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ δεν ήταν πρόσκαιρη αλλά θα πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία του λαού μας και το χέρι του πιο βαθιά στην τσέπη.
Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ αποτελεί μέρος των συνολικότερων αντιλαϊκών μέτρων στην Υγεία και στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Υπηρετεί την πολιτική των δραστικών κρατικών περικοπών στις δαπάνες για τη δημόσια υγεία, τα φάρμακα, τη νοσηλεία, τις θεραπείες και τις εργαστηριακές εξετάσεις, την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων της ΕΕ,  των πρόσφατων αντιλαϊκών συμφωνιών κυβέρνησης- τρόικας για την προκλητική μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, θα έχει δραματικές επιπτώσεις στα ήδη λεηλατημένα ασφαλιστικά ταμεία και κατά συνέπεια στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση στηρίζουν τους αγώνες του λαού και των εργαζόμενων υγειονομικών για να μην κλείσει καμία υγειονομική μονάδα, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Οι εργατικές, λαϊκές οικογένειες της Στερεάς Ελλάδας έχουν τη δύναμη και μπορούν να εμποδίσουν και να ανατρέψουν τα μέτρα της κυβέρνησης και κάθε παραλλαγή τους, που στηρίζεται στη συνύπαρξη κρατικού και ιδιωτικού τομέα στην Υγεία και στην ανταποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών. Για να έχει όλος ο λαός, χωρίς εξαιρέσεις, πλήρη και απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.