Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014

Στοιχεία από την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2014.Ακολουθούν:
·        Στοιχεία από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
·       
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Γεωγραφικός Κωδικός Καλλικράτη
Περιγραφή
Μόνιμος Πληθυσμός  Απογραφή 2011
Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετρ. Χιλιόμετρο
Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2011-2013
28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
117.920
39,95
57.831.000,00
29
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
210.815
50,59
103.504.000,00
30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
20.081
10,74
51.598.00,00
27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
158.231
35,63
86.374.000,00
31
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
40.343
19,02
30.709.000,00