Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ 16ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.
                 

   Στισ 16-03-2014 θα διενεργηθεί το 16ο Συνέδριο της ΟΕΣ  και συγχρόνως θα γίνει Βράβευση της πρώην Προέδρου της ΟΕΣ κ. Ελευθερίας Φραγκάκη για την προσφορά της  στην Ομοσπονδία.

Α. Η Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην εκδήλωση που διοργανώνει για να τιμήσει την πρώην πρόεδρο  της Ο.Ε.Σ. κ Ελευθερία Φραγκάκη  για το κύρος που έδωσε στην Ομοσπονδία, τα χρόνια της θητείας της σ’αυτή, καθώς και για την πολύτιμη προσφορά  της στην αγορά των γραφείων της Ο.Ε.Σ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα <<Αντώνης Τρίτσης>> Ακαδημίας 50 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Β. Στην συνέχεια την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο και χρόνο θα γίνει το 16ο  Τακτικό Συνέδριο μας βάσει του καταστατικού και σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις διεργασίες αυτού.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το Συνέδριό μας είναι:
Α. Διαδικασία νομιμοποίησης Αντιπροσώπων.
Β. Έναρξη Συνεδρίου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     Εκλογή προεδρείου Συνεδρίου
2.     Εκλογή τριμερούς εφορευτικής Επιτροπής
3.     Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
4.     Οικονομικός απολογισμός
5.     Έγκριση Διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
6.     Απαλλαγή των ευθυνών του απερχόμενου Δ.Σ
7.     Προτάσεις μελών Γ. Συνέλευσης
8.     Σύντομες προγραμματικές δηλώσεις υποψηφίων για το νέο Δ.Σ.
9.     Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου.
Παρακαλούμε θερμά να προσέλθετε όλοι στο Συνέδριό μας και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων όπως αποστείλουν και νέο αίμα, με γνώση της τεχνολογίας, αλλά και νέες ιδέες και προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξει  ανανέωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Σ. Θεωρούμε την παρουσία σας σημαντική και απαραίτητη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυριακή  23-03-2014 την ίδια ώρα στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Κλεισθένους 17 4ος όροφος) με τα ίδια θέματα και θα θεωρηθεί ότι βρίσκεστε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παραστούν (άρθρο 27 παρ. 1 του καταστατικού).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Ε.Σ. από πλευράς αντιπροσώπων, λήγει το βραδύτερο την 12-03-2014 και ώρα 24:00.
Την ίδια ημέρα και ώρα λήγει και η υποβολή από μέρους των Συλλόγων – Μελών των ονομάτων των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι έχουν ορισθεί από την Γενική συνέλευσή τους είτε από το Δ.Σ. ως Σύνεδροι για να έχουν δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο της Ο.Ε.Σ.
Βάσει του άρθρου 25 παρ. 3 υπ. Α΄ και Β΄  οι  Σύλλογοι – Μέλη εάν ψήφησαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες τους μέχρι 150 φυσικά μέλη τους έχουν δικαίωμα να στείλουν τρείς (3) αντιπροσώπους για Συνέδρους. Αν ψήφησαν άνω των 150 μέλη τους υποχρεούνται να αποστείλουν ακριβές αντίγραφο της κατάστασης ψηφισάντων των συλλόγων τους.
Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου στο Συνέδριο  για την εκλογή των μελών της διοίκησης της Ομοσπονδίας έχουν όσα μέλη –Σύλλογοι είναι ταμιακώς εντάξει. (άρθρο 25 παρ. 5 του καταστατικού) Η ετήσια συνδρομή κάθε συλλόγου – μέλους είναι 25 €, τουτέστιν 50 € για τα δύο χρόνια.
Τα έντυπα που επισυνάπτονται παρακαλούμε όπως αφού συμπληρωθούν να μας αποσταλούν εντός των ανωτέρω ημερομηνιών είτε ταχυδρομικώς είτε προσωπικά στα γραφεία μας (κατόπιν τηλεφωνήματος) είτε με FAX  στο 210. 3834451.
Προσδοκούμε να σας δούμε στο 16ο τακτικό Συνέδριο μας.

    Με πατριωτικούς χαιρετισμούς.
Για το Δ.Σ. της Ο.Ε.Σ.


           Ο Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας


Καρράς Λάμπρος                                      Ρέκκα -Τζανάκου Νίκη