Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Από το γραφείο του Βουλευτή Ευρυτανίας, Κώστα Κοντογεώργου,εξεδόθει το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρουσιάσθηκα στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, στα πλαίσια της διαδικασίας ανακρίσεως που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση της εταιρείας αγροτικής ανάπτυξης του Νομού μας «Ευρυτανία ΑΕ». Την παράστασή μου νομιμοποίησα εγώ ο ίδιος, ζητώντας από το Κοινοβούλιο να ψηφίσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας.
Αντικείμενο της δικαστικής έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας αποφάσισε να εγγυηθεί, το έτος 2007, για την εξυπηρέτηση του δανείου, με το οποίο αποπληρώθηκαν οι οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, την Εφορία αλλά και προς τους εργαζομένους, που παρέμεναν απλήρωτοι ουσιαστικά για μία περίοδο που προσέγγιζε τη δεκαετία. Τόσο η λήψη του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όσο και η παροχή εγγυήσεως έγιναν ακολουθώντας και εφαρμόζοντας απόλυτα τον Νόμο που μόλις είχε ψηφιστεί, για να διευκολύνει την Αυτοδιοίκηση σε αντίστοιχες περιπτώσεις έλλειψης ρευστότητας.
Η απόφασή μας ήταν επιβεβλημένη για την προάσπιση του συμφέροντος του Τόπου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάξαμε τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, εξασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν στα χέρια του Νομού μας, με μεγάλες δυνατότητες εκμετάλλευσης. Απαλλαγμένη από το μεγάλο χρέος η εταιρεία απέκτησε και διατηρεί ακόμα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα μεγάλης αξίας περιουσιακά της στοιχεία, προάγοντας την ανάπτυξη του Νομού με έργα και δράσεις μεγάλης στρατηγικής αξίας, όπως την παραγωγή αιολικής ενέργειας, την εκπόνηση μελετών για την προσέλκυση επενδύσεων και την συντεταγμένη τεχνοκρατικά ανάπτυξη, κυρίως όμως την εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, περιουσιακού στοιχείου που  αποτελεί βασικό πνεύμονα για την μεγάλη τουριστική ανάπτυξη του Νομού μας.