Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014

Εγκρίθηκαν νέα μαθητικά δρομολόγια στην Ευρ/νία


Εγκρίθηκαν απο την Περιφέρεια νέα µαθητικά δροµολόγια λαμβάνοντας γνώση το πρακτικό της επιτροπής διαπραγµάτευσης τουδιαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Στην συζήτηση στην οικονομική επιτροπή 
ο  κ. Αναστάσιος Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά, µε την παρατήρηση ότι “̟πριν
̟προχωρήσει ο διαγωνισµός για τη µεταφορά µαθητών στην Π.Ε. Ευρυτανίας οφείλει να εξηγηθεί ο σχεδιασµός γιατί στην ίδια ̟περιοχή και µε τις ίδιες κατευθύνσεις κυκλοφορούν ̟πολλά µέσα
µεταφοράς,… γιατί δεν συνδυάζονται οι µεταφορές και ζητούνται νέα δροµολόγια;”. Πρότεινε, τέλος, ο κ. Χρονάς “να αριθµηθούν τα δροµολόγια και ο αριθµός του δροµολογίου να µ̟πει δίπλα
στον µαθητή”.
Τα νέα µαθητικά δροµολόγια που ανατέθηκαν είναι τα εξής: