Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου μηχανήματα μέτρησης μικροσωματιδίων αιθαλομίχλης Καρπενήσι 23-01-2014


Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας                                      
Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου                                      Καρπενήσι 23-01-2014                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          

                                                      
    Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στις 22-01-2014 στη Λαμία.
  Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη, ότι λόγω του προβλήματος της αιθαλομίχλης που ανέκυψε από την μεγάλη κατανάλωση καυσόξυλων, τουλάχιστον στις μεγαλουπόλεις θα τοποθετηθούν σε εμφανές σημείο μηχανήματα μέτρησης μικροσωματιδίων αιθαλομίχλης σε έξι μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Χαλκίδα, Λαμία, Θήβα, Άμφισσα, Καρπενήσι. Θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία στις Περιφερειακές Ενότητες, θα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και θα είναι συνδεδεμένα με τα τμήματα Περιβάλλοντος της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και όλα θα συνδέονται με την έδρα της Περιφέρειας – την Διεύθυνση Περιβάλλοντος στη Λαμία.
  Θα γνωρίζουν έτσι οι Πολίτες καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου το ποσοστό αιθαλομίχλης που θα υπάρχει στην πόλη τους.
  Επίσης η Επιτροπή συζήτησε και ψήφισε ομόφωνα το θέμα : <<Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ στη θέση ¨Κούκωτος¨ Μάραθου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας >>
  Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται μεν εντός περιοχής NATYRA, είναι όμως ήδη εγκατεστημένος οπότε δεν πρόκειται να υπάρξουν περαιτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη περιοχή διότι η πρόσβαση εξασφαλίζεται από υφιστάμενο χωματόδρομο.
  Τα μόνα απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του σταθμού θα είναι οι εξαντλημένοι συσσωρευτές μολύβδου και ο απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο οποίος θα προωθείται για ανακύκλωση.
  Τέλος συμφώνα με τη Μελέτη Ραδιεκπομπών  η επιβάρυνση από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων στην περιοχή μελέτης είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας .
  Πέραν της θετικής μου στάσης ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στο ανωτέρω θέμα αλλά και για παρόμοια θέματα που έχουν σχέση με την καλυτέρευση της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες θα πρέπει α) να υπάρχει και να εφαρμόζεται αυστηρή Νομοθεσία για την προστασία της υγείας των πολιτών και β) οι επικοινωνίες όπως και μια σειρά τομείς στρατηγικής σημασίας θα πρέπει να είναι σε δημόσιο φορέα διαχείρισης και οι υπηρεσίες τους να θεωρούνται κοινωνικό αγαθό με μοναδικό κριτήριο την κάλυψη αναγκών των πολιτών.
        
      Με Εκτίμηση                                                                                                                                                                                                                       Τσιτσάνης Λάμπρος
                                                                     Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος