Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Στις Βρυξέλλες οι Δήμαρχοι Καρπενησίου και Αγράφων
ΠΡΟΣ: ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΓια τη Νέα Προγραμματική Περίοδο και το ρόλο των Δήμων σε αυτή
Για την πολύ σημαντική αυτή συνάντηση που είχε με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, με την σειρά της η Αναπλ. Δήμαρχος Αγράφων δήλωσε: «Για πρώτη φορά ο Δήμος Αγράφων, εκπροσωπήθηκε σε μια τόσο σημαντική Ευρωπαϊκή ημερίδα, στις Βρυξέλλες, που είναι το κέντρο των αποφάσεων. Στην κορυφαία αυτή συνάντηση που συμμετείχαν οι ορεινοί Δήμοι από την Ελλάδα, ενημερωθήκαμε από στελέχη των διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαχειριστών των Ευρωπαϊκών Ταμείων για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο και το ρόλο των Δήμων σε αυτή.
Βασικός στόχος του Δήμου Αγράφων, είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα να ετοιμάσει ένα δικό του master plan, δηλ. ένα στρατηγικό σχεδιασμό, στα πλαίσια ενός συγκροτημένου για την περιοχή μας αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καρπενησίου για την συνεργασία που είχαμε στην Ημερίδα αυτή και κυρίως για την συμμετοχή του Δήμου Αγράφων σε μια τόσο κορυφαία συνδιάσκεψη όπου από τον Δήμο Καρπενησίου παρουσιάστηκε με επιτυχή τρόπο η στρατηγική για τη Χωρική Ανάπτυξη της περιοχής μέχρι το 2020.