Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Με την παρούσα ΜΠΕ η εταιρεία ζητάει να προσθέσει στην περιβαλλοντική της αδειοδότηση τη δραστηριότητα της αμμοληψίας από τον ποταμό Μέγδοβα.


             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Δευτέρα 30/9/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
                                                                                                
Ταχ. Δ /νση
: Γ. Καραϊσκάκη 1- Καρπενήσι                                                      

                                                                 

                                                                        

                                                        
             
                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
      Συνεδρίασε στις 30/9/2013 στη Λαμία η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης με θέμα : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας επεξεργασίας αδρανών υλικών και παραγωγής ασφαλτομίγματος – δραστηριότητας της Λ. Φλωράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση "Αβζιά"  στον οικισμό Παρκιό της Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης – Μαραθιά του Δήμου Αγράφων.
     Με την παρούσα ΜΠΕ η εταιρεία ζητάει να προσθέσει στην περιβαλλοντική της αδειοδότηση τη δραστηριότητα της αμμοληψίας από τον ποταμό Μέγδοβα.
    Η μελέτη αφορά στο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης χώρου αμμοληψίας εντός της κοίτης του ποταμού Μέγδοβα από την εταιρεία "Λ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε." για τις ανάγκες της μονάδας.
    Η παραγόμενη ποσότητα αδρανών υλικών της μονάδας είναι 34560τν/έτος. Οι 9000 τόνοι θραυστών χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασφαλτομίγματος και οι υπόλοιποι πωλούνται.    
    Υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το Δασαρχείο Καρπενησίου και τη Δ/νση Δασών Ευρυτανίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων δεν έχει συνεδριάσει ακόμη επί του θέματος.

     Ύστερα από διαλογική συζήτηση και τοποθέτηση των Μελών της Επιτροπής αποφασίστηκε θετικά με τις παρατηρήσεις :
·        Η ισχύς των μηχανημάτων της μονάδας στη ΜΠΕ να είναι αυτή που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της.
·        Να καταργηθεί ο απορροφητικός βόθρος για τα υγρά απόβλητα του προσωπικού της μονάδας και τα λύματα να παραλαμβάνονται προς διάθεση σε βιολογικό καθαρισμό από αδειοδοτημένο φορέα. Τιμολόγια των εκκενώσεων αυτών να τηρούνται στο αρχείο της εταιρείας για τυχόν μελλοντικό έλεγχο.
·        Να τηρείται αρχείο στη μονάδα με τα τιμολόγια αγοράς νερού από το Δήμο Αγράφων.
·        Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας, διατηρώντας καθαρό τόσο το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.
·        Η αμμοληψία να γίνεται με τη μικρότερη δυνατόν διαταραχή του περιβάλλοντος του ποταμού Μέγδοβα, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπήρξαν όλα τα χρόνια καταγγελίες για παράνομες αμμοληψίες και περιβαλλοντική υποβάθμιση.

                                                                                Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης


                                                            Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης