Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ»
Δήμος Καρπενησίου

Καρπενήσι, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Καρπενησίου αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής μας για στήριξη των δημοτών και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο οποίο θα παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου και Λυκείου) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τις ειδικότητες που θα προκύψουν, με στόχο να καλυφθεί όλο το φάσμα των μαθημάτων.
Τα μαθήματα που θα διδάσκονται στο Κοινωνικό  Φροντιστήριο σύμφωνα με το υπάρχ
oν εκπαιδευτικό δυναμικό είναι:

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία.
Τα μαθήματα θα παραδίδονται κατά τις απογευματινές ώρες στο χώρο της Μαθητικής Εστίας από εθελοντές εκπαιδευτικούς.  
Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όσους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου μας επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να υποστηριχτούν σε κάποια από τα παραπάνω μαθήματα να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Δημάρχου  από τις 22 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 22373-50024, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Κοιν. Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Επίσης, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν  να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία τους στους μαθητές του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» προκειμένου να ενισχύσουν και να συμβάλλουν δυναμικά στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.