Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Σας προσκαλούμε στην 8η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία , 20 Ιουνίου, 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 395
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010
ΠΡΟΣ : 1.Tον κ.Περιφερειάρχη Στερεάς
Ταχ. /νση : Υψηλάντου 1 Ελλάδας.
Τ.Κ : 35100 Λαμία 2.Τους κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες
Πληροφορίες : Γαμβρογιάννη Χ. Στερεάς Ελλάδας.
Τηλέφωνο : 22313-51272 3.Τους κ.κ.Περιφερειακούς
Email : gram_per_symvouliou@pste.gov.gr ΣυμβούλουςΣυνεδρίαση 8η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 8η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ.
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8,
Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας #ιάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Φορέα #ιαχείρισης
Εθνικού #ρυμού Οίτης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε. κ. Ηλίας Σανίδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Παράταση Προθεσμίας Λήξης Προγραμματικής Σύμβασης έργου : “Τοπογραφική και
Αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου Ερέτριας και του κατακείμενου οικοδομικού
υλικού”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Εύβοιας κ. Γ. Μάρκου.
ΘΕΜΑ 3ο:Λύση της σύμβασης της μελέτης «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής του Πολεοδομικού
Σχεδίου Επέκτασης πόλεως Άμφισσας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης ΠΕ.Χ0.Σ. Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Τερζής.
ΘΕΜΑ 4ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Προγραμματική Σύμβαση για την
εκτέλεση του έργου «#ΙΑΜΟΡΦ0ΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕ0ΣΗ
ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ο Σταδίου Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝ0Ν ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
Ο#ΙΚΟΥ #ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΠΡΟΥΣΣΟΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Τάκης Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 6ο: Αλλαγή μελών και γραμματέα στην πενταμελή επιτροπή τοποθέτησης πωλητών σε
κενές ή νέες θέσεις λαϊκών αγορών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της #/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Εύβοιας κ. Νικόλαος
Πέππας.
2
ΘΕΜΑ 7ο: Ανασυγκρότηση Επιτροπής τοποθέτησης πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε
κενές ή νέες θέσεις.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας κ. Κων/νος Τσακωνίτης
ΘΕΜΑ 8ο: #ιαγραφή πωλητή από θέση Λαϊκής Αγοράς Ν. Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας κ. Ηλίας #ημητρέλος.
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση έργων Συλλογικής Απόφσαης ΣΑΕΠ 766έτος 2013, Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2013. (Αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας, Εύβοιας&
Ευρυτανίας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης χρηματοδότησης Έργων των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Π.#.Ε. (ΣΑΕΠ 066). (Αφορά τις
Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας , Εύβοιας, Ευρυτανίας & Βοιωτίας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Ένταξη νέων έργων στην ΣΑΕΠ 466 που αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση πιστώσεων και προϋπολογισμού έτους 2013 για έργα των συλλογικών
αποφάσεων ΣΑΕΠ 056/3 και ΣΑΕΠ056/2.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 056/8,
ΣΑΝΑ 045/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Π#Ε 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Κατάρτισης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕ009, ΣΑΜ009, ΣΑΕ409,
ΣΑΕ056, ΣΑΜ056, ΣΑΕ540 και ΣΑΜ540, του Προγράμματος #ημοσίων Επενδύσεων 2013, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος
Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Απολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικ. έτους 2012..
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της #/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.
Ο ΠΡΟΕ&ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
3
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
2. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης #ιοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
3. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
4. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης
5. Γενικούς #/ντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Με την παράκληση να ενημερώσουν τους
Προϊσταμένους των #/νσεων αρμοδιότητας τους)
6. Noμική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
7. #ήμους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας