Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Συνεδρίασε σήμερα 7/6/2013 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Λαμία και εκτός από τα άλλα θέματα συζήτησε και δύο θέματα που αφορούν την Ευρυτανία.Tου Δήμου ΑγράφωνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                                             Καρπενήσι 7/6/2013
Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου                      
                           

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Συνεδρίασε σήμερα 7/6/2013 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στη Λαμία και εκτός από τα άλλα θέματα συζήτησε και δύο θέματα που αφορούν την Ευρυτανία.
1.       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε. ) μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 3,25 MW  στη θέση Παλαιοχώρι – Ν. Αργύρι Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων στο ποτάμι Πρασιώτης.
2.       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε. ) μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,17 MW στη θέση Πλατανιάς Φουσιανών Πρασιάς Δ. Ε. του δήμου Αγράφων στο ποτάμι Πρασιώτης .

   Για το πρώτο θέμα, ύστερα και από αίτημα της εταιρείας η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή του για προσκόμιση καινούργιων στοιχείων.
    Το δεύτερο θα γίνει σε απόσταση 150μ. από τη γέφυρα Φουσιανών και η πρόσβαση στη θέση της υδροληψίας θα γίνει μέσω υφιστάμενης δασικής οδού.
    Για την εκτροπή του νερού θα κατασκευασθεί κατάλληλη διάταξη συνολικού ύψους 2,5-3,0 μ. πάνω από την κοίτη του ποταμού, ούτως ώστε να δημιουργείται πτώση  57,5 μ.  Θα γίνει αγωγός προσαγωγής μήκους  1200 μ ,  ο οποίος  μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης θα αποκατασταθεί στην πρότερη κατάσταση.
    Ο σταθμός θα συνδεθεί με το σταθμό που είδη λειτουργεί ( εταιρεία ΤΕΡΝΑ ) στη θέση « Δαφνοζωνάρα» Αυλακίου
    Το κόστος του έργου ανέρχεται σε  1.765.000 € .
    Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας, διατηρώντας καθαρό τόσο το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.
    Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλισθεί συνεχής παροχή νερού καθόλη τη διάρκεια του έτους για την προστασία γενικότερα του οικοσυστήματος.
    Να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της βλάστησης που εκχερσώθηκε κατά την κατασκευή του έργου. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου να γίνει πλήρης αποκατάσταση του τοπίου.
    Τέλος ύστερα από επικοινωνία με την Τοπική Κοινωνία, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας , Δήμο Αγράφων φορείς αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας, την ανεργία που μαστίζει τη χώρα μας και ιδιαίτερα τους νέους, τις κάθε είδους επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας και φυσικά με τη δέσμευση των εταιριών για την κατασκευή των έργων και όχι τη μεταπώληση των αδειών σε τρίτους, εισηγούμαι θετικά την εκτέλεση του ανωτέρου έργου και ασφαλώς με τη συνεχή παρακολούθηση  και αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που αναγράφονται στη Μελέτη.
    Ύστερα από την εισήγηση και την τοποθέτηση και των υπολοίπων Μελών η Επιτροπή αποφάσισε θετικά.

                                                                                            Με εκτίμηση
                                                                               Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                                      Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης