Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Ο Δήμος Αγράφων , ο Σύλλογος Απανταχού Μαραθιωτών και το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαράθου, σας προσκαλούν στις εκδηλώσεις « ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2013»          ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΡΑΘΙΩΤΩΝ
ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΡΑΘΟΥ.
Πληροφορίες : 697 4 114 769
                            697 6 616 354
                                                           
               
                                         
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

             Ο Δήμος Αγράφων , ο  Σύλλογος Απανταχού Μαραθιωτών και το
Δημοτικό Διαμέρισμα Μαράθου, σας προσκαλούν στις     εκδηλώσεις
 « ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ 2013»   στη γενέτειρα του Προεπαναστατικού  Ήρωα
 των Ελλήνων  Αντώνη ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, στο Μάραθο-
Αγράφων – Ευρυτανίας, την Κυριακή της Πεντηκοστής,  23 Ιουνίου 2013.
        Τα  «ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΕΙΑ» διοργανώνονται προς τιμή του  Ήρωα
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ    από το 1993, και  οι φετινές εκδηλώσεις   
επικεντρώνονται  στην επέτειο των είκοσι  χρόνων (1993 – 2013)
από την   ανέγερση της προτομής του ήρωα στην  ομώνυμη πλατεία της
γενέτειράς του .
                                                                           Μάραθος ,    Μάιος  2013.
       Ο Δήμαρχος Αγράφων                                           Ο Πρ. του Συλλόγου
         Δημήτριος  ΤΑΤΣΗΣ                                                   Ταξ. ΣΒΕΡΩΝΗΣ