Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το δυναμικό περιεχόμενο της καινοτομίας και τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής στη Στερεά Ελλάδα, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς σε συνάντηση εργασίας για το RIS 3 τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1
35100 ΛΑΜΙΑ                                                                    

Λαμία 22-4-2013

                                                                             
ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

Με εναρκτήριο χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Απριλίου στα Καμένα Βούρλα συνάντηση εργασίας για τη στρατηγική καινοτομίας (RIS 3) και έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Στη συνάντηση, όπου παρουσιάστηκε από τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το νέο κανονιστικό πλαίσιο και η μελέτη για την Περιφέρεια, είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Στερεάς και ΕΒΕ Φθιώτιδας, εκπρόσωποι θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου της Στερεάς Ελλάδας.

Στους νέους όρους για την καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση την περίοδο 2014-2020 αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, καθώς και σε κρίσιμα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να αναθεωρηθούν εν όψει της νέας περιόδου.


Ειδικότερα, ο κ. Περγαντάς προσδιόρισε την καινοτομία ως δυναμικό όρο που μεταβάλλεται ανάλογα με τις οικονομικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε εποχής, διαμορφώνοντας, υπό τις σημερινές συνθήκες, μια νέα φιλοσοφία που θα αναδεικνύει τα «δυνατά σημεία» του τόπου μας και το «τι είναι αυτά που μπορούμε εμείς να κάνουμε καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες με έξυπνους και σύγχρονους τρόπους».

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης, προσδιόρισε την εταιρική σχέση και τη συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων της Στερεάς Ελλάδας, ως πρωταρχικό βήμα οργανωτικής καινοτομίας για να διαμορφωθεί μια αποτελεσματική στρατηγική για την Περιφέρεια.

Παράλληλα, ο κ. Περγαντάς, επεσήμανε κρίσιμους πολιτικούς προβληματισμούς σε σχέση με αδυναμίες στη σημερινή διαχείριση του ΕΣΠΑ που είναι ανάγκη να αναθεωρηθούν.
Κι αυτοί εστιάζονται στην κεντρική διαχείριση πόρων για τομείς αιχμής στην καινοτομία, όπως είναι η επιχειρηματικότητα και η αγροτική ανάπτυξη σε διασύνδεση με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Στην ουσία, ο Περιφερειάρχης τόνισε, πως για να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά ως Περιφέρεια τη στρατηγική καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης 2014-2020, είναι αναγκαίο να έχουμε στα χέρια μας τα κατάλληλα εργαλεία : δηλαδή τα αναγκαία κονδύλια και την αυτοδιαχείριση ενός ολοκληρωμένου και συμπληρωματικού περιφερειακού προγράμματος.
Κι αυτό προϋποθέτει τον περιορισμό του κράτους, την αποκέντρωση των πόρων και την ενδυνάμωση του ρόλου των Περιφερειών στην Αναπτυξιακή διαδικασία.


Ως αφετηρία μιας εξελικτικής διαδικασίας, χαρακτήρισε ο κ. Περγαντάς τη σημερινή συνάντηση, επισημαίνοντας ότι στη συνέχεια η Περιφέρεια επιδιώκει να δομηθεί μια αντιπροσωπευτική εταιρική σχέση με τη συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την εμπλοκή του παραγωγικού δυναμικού του τόπου.

Τέλος, η θεματική συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των φορέων και των επιχειρηματιών, οι οποίοι με τοποθετήσεις, προτάσεις και απόψεις συνέβαλαν στη διαμόρφωση των κεντρικών κατευθύνσεων και στην ουσιαστική διαβούλευση για τη νέα καινοτομική στρατηγική  της Στερεάς Ελλάδας.


 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (RIS 3) & ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 -2020

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΓΑΝΤΑ

Καμένα Βούρλα, 22 Απριλίου 2013


[ προσφωνήσεις]


Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή θεματική μας συνάντηση για τη στρατηγική καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2014-2020.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τους εκλεκτούς μας ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – κυρία Δαλαμπούρα και κ.κ. Περουλάκη και Κομνηνό – που θα μας αναλύσουν το πλαίσιο και θα μας παρουσιάσουν τα στοιχεία της σχετικής μελέτης για την Περιφέρειά μας.

Όπως ξέρετε όλοι, η αποψινή συνάντηση εργασίας προηγείται του κεντρικού γεγονότος του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Στερεάς Ελλάδας που θα γίνει αύριο. Αυτή λοιπόν η ξεχωριστή θεματική συνάντηση, υπογραμμίζει τον μείζονα ρόλο της καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ο σχεδιασμός αυτή την εποχή του νέου Ευρωπαϊκού, των Εθνικών και των Περιφερειακών προγραμμάτων, συμπίπτει με τη βαθιά ύφεση της χώρας μας και με τις διαρκείς μεταβολές στο οικονομικό και κοινωνικό status της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Είναι προφανές πως, στο σημερινό περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης και του οξυμένου ανταγωνισμού, η δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών για το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μ΄αυτούς τους όρους, η καινοτομία αναδεικνύεται ως το εργαλείο που θα συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, στη βελτίωση του εισοδήματος και στη διασφάλιση υγιών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.

Τον όρο της καινοτομίας τον έχουμε πολλές φορές ακούσει μέχρι τώρα. Τον έχουμε βρει στα προγράμματα του ΕΣΠΑ ή και παλιότερα και τον έχουμε ανακυκλώσει σε διάφορες μορφές και σε διαφορετικές φάσεις.
Όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι η καινοτομία δεν είναι μια στατική έννοια, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τις οικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές απαιτήσεις της κάθε εποχής.
Σήμερα λοιπόν μιλάμε για καινοτομία και έξυπνη εξειδίκευση. Μιλάμε για μια φιλοσοφία που επιδιώκουμε να φέρει στο προσκήνιο τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες αιχμής ενός τόπου. Να αναδείξουμε δηλαδή τι είναι αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς καλύτερα ως περιφέρεια σε σχέση με τις υπόλοιπες με σύγχρονους, έξυπνους και καινοτομικούς τρόπους.

Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Να διαμορφώσουμε για τη νέα περίοδο μια στρατηγική στοχευμένη και προσανατολισμένη σε νέα πεδία. Μια στρατηγική συνδυασμού γνώσεων επιστήμης και τεχνολογίας με γνώσεις εμπορικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων και συστημάτων υπηρεσιών.

Αυτή την εποχή πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα από την πιο «παραδοσιακή» τεχνολογική καινοτομία που συνδέεται άμεσα με την έρευνα, και να φέρουμε στο προσκήνιο άλλες μορφές, όπως :
Την «οργανωτική καινοτομία» στην ανταγωνιστικότητα με την εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας.
Την «καινοτομία σε θέματα παρουσίασης προϊόντων» για τομείς όπως ο σχεδιασμός και η εμπορία.
Την «κοινωνική καινοτομία» σε ότι αφορά την κοινωνική διάσταση των τεχνολογικών και επιχειρηματικών καινοτομιών.

Κυρίες και κύριοι,
Την ανάλυση, την εξειδίκευση και την παρουσίαση του πλαισίου της καινοτομίας τη νέα προγραμματική περίοδο, θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε μέσα από τις εισηγήσεις των ειδικών γι΄αυτά τα θέματα ομιλητών μας.

Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω σήμερα είναι κάποιοι πολιτικοί προβληματισμοί. Προβληματισμοί που προέρχονται από την μέχρι σήμερα εμπειρία της διαχείρισης του ΕΣΠΑ και τις αδυναμίες αποτελεσματικής υλοποίησής του σε κεντρικό επίπεδο.
Γιατί παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας που διαχειριζόμαστε εμείς ως Περιφέρεια, υπάρχει μεγάλη υστέρηση σε τομεακά προγράμματα των Υπουργείων.
Γνωρίζετε βέβαια όλοι, πως –για παράδειγμα - τα κονδύλια της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα και την αγροτική ανάπτυξη δεν τα διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά τα αρμόδια Υπουργεία.

Μιλάμε λοιπόν ενδεικτικά για δυο τομείς αιχμής για την Περιφέρεια, που σίγουρα, με μια νέα οπτική, έχουν πολλά να δώσουν στην οικονομία του τόπου. Μιλάμε για δύο τομείς που μπορούν να αναδειχτούν σε σημαντικά πλεονεκτήματα για τη Στερεά Ελλάδα.
Ειδικά για τον πρωτογενή τομέα, ως Περιφέρεια, έχουμε εκπονήσει και εγκρίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο ολοκληρωμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο. Είναι το Καλάθι αγροτικών προϊόντων που περιλαμβάνει πολλές καινοτομικές και διαφοροποιημένες δράσεις διασυνδέοντας την πρωτογενή παραγωγή με την επιχειρηματικότητα.

Το βασικό, λοιπόν, θέμα που βάζουμε είναι να προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό στρατηγικής καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης που θα έχει τα εργαλεία για να υλοποιηθεί. Σε ένα σχεδιασμό εφαρμόσιμο με αντίστοιχους πόρους και κονδύλια.

Γι΄αυτό η κεντρική μας κατεύθυνση – κι αυτά θα συζητηθούν διεξοδικά στο αυριανό Συνέδριο – είναι, την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το κράτος να περιοριστεί στον επιτελικό ρόλο του και να έρθουν στο προσκήνιο οι αιρετές Περιφέρειες με την αντίστοιχη αποκέντρωση πόρων.

Επιδίωξή μας και απαίτησή μας είναι να εκπονήσουμε ολοκληρωμένα και πλήρη Περιφερειακά Προγράμματα με τη συνδρομή όλων των Ταμείων. Στόχος μας είναι να έχουμε τη δυνατότητα παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με δράσεις που θα αλληλοσυμπληρώνονται και θα λειτουργούν προσθετικά.

Γιατί μόνο αυτός είναι ο τρόπος να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, να αυξήσουμε στο έπακρο την αποδοτικότητα των πόρων, να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.
Και βεβαίως για να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε μια στρατηγική καινοτομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ενεργός συμμετοχή όλων : της Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και του συνόλου των οικονομικών και κοινωνικών φορέων.
Να ξεκινήσουμε δηλαδή την εφαρμογή της καινοτομίας με τη διαμόρφωση μιας σταθερής εταιρικής σχέσης με συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και με βάση την ανάπτυξη αποτελεσματικών και καλών πρακτικών.

Κλείνω εδώ και ευχαριστώντας ακόμα μια φορά όλους σας για την παρουσία σας σήμερα, εύχομαι καλή συνέχεια και επιτυχία στις εργασίες της αποψινής θεματικής συνεδρίασης.